Choose the appropriate payment

Show the list of payments by: type | state institutionsՊՈԱԿներ
Ministry of Culture
900018001397
History Museum of Armenia Pay
Ministry of Culture
900018001421
National Gallery of Armenia Pay
Ministry of Culture
900018001959
Yerevan State Puppet Theater Pay
Ministry of Culture
900018001272
Կ.Ս.Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Culture
900018001645
Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018002411
<Գյումրու Վ․ Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն> ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001868
«Ա. Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական «Գոյ» կենտրոն» ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001751
«Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001736
Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018002239
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա ՊՈԱԿ Pay
Duties
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005016986
Ատոմային էներգետիկայի բնագավառում այլ գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005167193
Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարևոր սարքերի, սարքավորումների համակարգերի նախագծման, պատրաստման, անվտանգության տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության, ինչպես նաև ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների, դրանց նախագծերի և այլ փաստաթղթերի փորձաքննության համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005160123
ՀՀ հատուկ նյութերի կամ հատուկ սարքավորումների կամ հատուկ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005160123
ՀՀ հատուկ նյութերի կամ հատուկ սարքավորումների կամ հատուկ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005160123
ՀՀ հատուկ նյութերի կամ հատուկ սարքավորումների կամ հատուկ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005160123
ՀՀ հատուկ նյութերի կամ հատուկ սարքավորումների կամ հատուկ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար լիցենզիայի ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005160123
ՀՀ հատուկ նյութերի կամ հատուկ սարքավորումների կամ հատուկ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005160123
ՀՀ հատուկ նյութերի կամ հատուկ սարքավորումների կամ հատուկ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005160123
ՀՀ հատուկ նյութերի կամ հատուկ սարքավորումների կամ հատուկ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005016978
Միջուկային էներգետիկայի բնագավառում այլ գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005167169
Միջուկային տեղակայանքների նախագծման, հրապարակի ընտրման, կառուցման, շահագործման, շահագործումից հանման, սկզբնական նախագծով չնախատեսված լիցենզավորման ենթակա այլ աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005167177
Միջուկային, ռադիոակտիվ նյութերի հետ աշխատանքների կատարման, միջուկային, ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005169330
Ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների և պահեստարանների հետ կապված աշխատանքների կատարման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005167185
Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների ներմուծման կամ արտահանման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Central Bank of Armenia
900005016671
Ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Ապահովագրական ընկերության լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Ապահովագրական ընկերության լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Ապահովագրական ընկերության լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Ապահովագրական ընկերության յուրաքանչյուր մասնաճյուղի գործունեության համար՝ տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Ապահովագրական ընկերության յուրաքանչյուր ներկայացուցչության գործունեության համար՝տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005160826
Ապահովագրական ընկերությունները,կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդերը, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերի կանոնները,ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչները, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների մասնաճյուղերը գրանցման համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016119
Արժեթղթերի ազդագրերի գրանցման համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016655
Արտարժույթի առուվաճառք իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Central Bank of Armenia
900005016663
Արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016663
Արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016663
Արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016663
Արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման համար, տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Բանկային (նաև օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի, որոնք ներգրավում են ավանդներ) գործունեության համար, տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Բանկային գործունեության լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Բանկային գործունեության լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Բանկային գործունեության լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005160818
Բանկերը,oտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերը գրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Բանկի յուրաքանչյուր մասնաճյուղի գործունեության համար՝ տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Բանկի յուրաքանչյուր ներկայացուցչության գործունեության համար՝ տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005165510
Գրավատների (յուրաքանչյուր առանձին հասցեում) կազմակերպման համար տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005165510
Գրավատների կազմակերպման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Central Bank of Armenia
900005162335
Դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպության յուրաքանչյուր մասնաճյուղի գործունեության համար՝ տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005162335
Դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացման լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162335
Դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացման լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162335
Դրամական փողային փոխանցումների իրականացման լիցենզիա տալու համար/տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005162335
Դրամական փողային փոխանցումների իրականացման լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166013
Կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության համար լիցենզիա տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166013
Կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166013
Կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Կյանքի յուրաքանչյուր դասի ապահովագրության իրականացման համար տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Կյանքի, ոչ կյանքի յուրաքանչյուր դասի ապահովագրության վերաապահովագրության իրականացման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Կյանքի, ոչ կյանքի յուրաքանչյուր դասի ապահովագրության վերաապահովագրության իրականացման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005160818
ՀՀ տարածքում գրանցված բանկերի մասնաճյուղերը գրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005160818
ՀՀ տարածքում գրանցված բանկերի ներկայացուցչությունները գրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005160826
ՀՀ տարածքում գրանցված ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային հիմնադրամների, ներդրումային ֆոնդերի, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների մասնաճյուղերը գրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005160826
ՀՀ տարածքում գրանցված ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների ներկայացուցչությունները գրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Յուրաքանչյուր դասի վերաապահովագրության իրականացման համար, տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005160834
Ներդրումային ընկերություններին որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ վերագրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166039
Ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Central Bank of Armenia
900005016242
Ոչ կյանքի յուրաքանչյուր դասի ապահովագրության իրականացման համար տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005162376
Վարկային բյուրոյի գործունեության համար լիցենզիա տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162376
Վարկային բյուրոյի գործունեության համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162376
Վարկային բյուրոյի գործունեության համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162376
Վարկային բյուրոյի գործունեության համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162327
Վարկային գործունեություն իրականացման լիցենզիա տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162327
Վարկային գործունեություն իրականացման լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162327
Վարկային գործունեություն իրականացման լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162327
Վարկային գործունեություն իրականացման լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162343
Վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162343
Վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162343
Վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005162343
Վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացման համար/տարեկան/ Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Տարերկրյա բանկի յուրաքանչյուր ներկայացուցչության գործունեության համար՝ տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005160826
Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային հիմնադրամների, ներդրումային ֆոնդերի, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների ներկայացուցչությունները գրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016234
Օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի (որոնք չեն ներգրավում ավանդներ) գործունեության համար՝ տարեկան Pay
Central Bank of Armenia
900005160818
Օտարերկրյա բանկերի ներկայացուցչությունները գրանցելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005016200
Ֆիրմային անվանումների գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166047
Ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166047
Ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166047
Ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Central Bank of Armenia
900005166047
Ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու համար, տարեկան Pay
General Department of Civil Aviation
900005016341
Հայաստանի Հանրապետությունից օդային տրանսպորտի միջոցներով ֆիզիկական անձանց (օդային ուղևորների) ելքի համար Pay
Ministry of Agriculture
900005163366
Անտառանյութի արտահանման սերտիֆիկատ տալու համար Pay
Ministry of Agriculture
900005162814
Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրության և (կամ)վաճառքի իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Agriculture
900005161436
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների տարեկան տեխնիկական զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար Pay
Ministry of Agriculture
900005161618
ՀՀ-ում անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատվաստուկների, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների արտադրության համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Agriculture
900005161238
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար Pay
Ministry of Culture
900005016192
Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու իրավունքի վկայագիր տալու համար Pay
Ministry of Culture
900005166831
Շարժական մշակութային արժեքների փորձաքննություններ իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Defense
900005160362
Ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման, արտահանման ու տարանցիկ փոխադրման և ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի միջնորդական գործունեության համար լիցենզիաներ տրամադրելու և դրանց գործողության ժամկետները երկարաձգելու համար
Other actions
Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագիր տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի կրկնակ տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման դեմ առարկություն ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերի վերաբերյալ կայացված ցանկացած որոշման դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտը հետ կանչելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտի փաստաթղթերում փոփոխություն, լրացում կամ ճշգրտում կատարելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի փորձաքննություն անցկացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով փորձաքննության ընթացքում պետական լիազոր մարմնի հարցմանը համապատասխան լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետի երկարաձգման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար
Other actions
Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի գրանցման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի գրանցումը զատելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու կամ մասնակի գրանցման մասին կրկնական փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի հայտի զատման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի հայտում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի միջազգային գրանցման կամ տարածքային ընդարձակման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի վկայագրի կրկնակ տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար
Other actions
Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված համակցված նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության իրավունքից օգտվելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց թողած ժամկետի վերականգնման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով գրանցված լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի պայմանների փոփոխությունների կամ դրա չեղյալ հայտարարումը գրանցելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով իրավունքների վերականգնման մասին որոշման դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտարկված ապրանքային նշանի գրանցման դեմ առարկություն ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով յուրաքանչյուրի կոլեկտիվ նշանի և հավաստագրային նշանի գրանցման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով պետական լիազոր մարմնում որևէ գործընթացի գործողություն կատարելու համար նախատեսված ժամկետի երկարաձգման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով պետական լիազոր մարմնում որևէ գործընթացի իրականացման ժամկետի բացթողնման հետևանքով կորցրած իրավունքի վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝
Other actions
Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝ այդպիսի միջազգային գրանցումը երկարաձգելու համար՝ մեկ դասի ապրանքների համար՝ Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝ մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում և ապրանքային նշանների հայտերի ընթացիկ հիմնապաշարում որոնում անցկացնելու համար՝ ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված բառային կամ պատկերային նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար Pay
Ministry of Economy
900005168217
ԱՏԳ ԱԱ 26 ապրանքային ծածկագրերին դասվող հանքաքարերի արտահանման սերտիֆիկատ տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի հայտին կամ գրանցված իրավունքներին վերաբերող փաստաթղթերն ու նյութերն ուսումնասիրելու կամ դրանց ծանոթանալու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի հայտում կատարված փոփոխություն կատարելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր ստանալու իրավունքի փոխանցման մասին դիմումի քննարկման և փոխանցումը գրանցելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալու դեմ առարկության քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալու հայտը գրանցելու, հայտի նախնական փորձաքննություն անցկացնելու և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար
Other actions
Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար՝ առաջին հինգ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար՝ երկրորդ հինգ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար՝ երրորդ հինգ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար՝ հինգերորդ հինգ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար՝ չորրորդ հինգ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի կրկնակը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության հետ կապված առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնության խնդրարկման քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության հետ կապված խնդրարկվող առաջնությունը ճշգրտելու կամ լրացնելու համար դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության հետ կապված սահմանված ժամկետների երկարաձգման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիայի գրանցման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիայի գրանցման համար ՝մեկից ավելի յուրաքանչյուր արդյունաբերական դիզայնի համար՝ լրացուցիչ Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիայի փոփոխությունները և լիցենզիայի չեղյալ հայտարարումը գրանցելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ըստ էության փորձաքննության անցկացման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ըստ էության փորձաքննության անցկացման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու հայտում ներառված մեկից ավելի յուրաքանչյուր արդյունաբերական դիզայնի համար՝ լրացուցիչ Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի հայտի հրապարակումը հետաձգելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի հայտում փոփոխություն կատարելու համար՝ա. Ֆիզիկական անձանց կամ մինչև 25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 2000 դրամ բ. 25-ից 100 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 4000 դրամ գ. 100-ից ավելի աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 8000 դրամ Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի միջազգային հայտի և եվրասիական հայտի առաքման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու համար (յուրաքանչյուր արդյունաբերական դիզայնի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցման և արտոնագիր տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական դիզայնների Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի հայտի վավերացված պատճենը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների ասին պաշտոնական հրապարակումներում հայտատուի մեղքով տեղ գտած ակնհայտ սխալներն ուղղելու մասին նրա կողմից դիմում ներկայացնելու համար (յուրաքանչյուր սխալի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների մասին պաշտոնական հրապարակումներում հայտատուի, արտոնագրատիրոջ կամ այլ իրավատիրոջ թույլ տված վրիպակներն ուղղելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների` Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյաններից քաղվածքներ տալու, ինչպես նաև հայտի մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար (յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման կամ գրանցման մեջ փոփոխություն կատարելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի որակավորման քննություն ընդունելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արտոնագրային տեղեկատվության յուրաքանչյուր էջի համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Արտոնագրի պատճենը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝արտոնագիր տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝արտոնագրի կրկնակը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝բույսի սորտի հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝բույսի սորտի նկարագրության հրապարակման համար` հինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝լիցենզիոն պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի Pay
Ministry of Economy
900005016200
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝լիցենզիոն պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝Կոնվենցիայով` առաջնություն խնդրարկելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին որոշում կայացնելու համար (պայմանագրով (փոխանցման ակտով) նախատեսված յուրաքանչյուր Գյուտի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրի (կարճաժամկետ արտոնագրի) կրկնակը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով բաց լիցենզիա տրամադրելու պատրաստակամության մասին հայտարարություն հրապարակելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով բաց լիցենզիա տրամադրելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունը հետ կանչելու մասին տեղեկությունների հրապարակման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լիցենզիայի գրանցման համար (յուրաքանչյուր գյուտի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լիցենզիայի մեջ կատարված փոփոխությունները և լիցենզիայի չեղյալ հայտարարումը գրանցելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լրացուցիչ իրավական պահպանություն խնդրարկելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով խնդրարկվող առաջնությունը ճշգրտելու կամ լրացնելու համար դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար` ա. Ֆիզիկական անձանց կամ մինչև 25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 2500 դրամ բ. 25-ից 100 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 5000 դրամ գ. 100-ից ավելի աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 10000 դրամ. Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով հայտի վաղաժամկետ հրապարակման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով հայտով գործավարությունը շարունակելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով Միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնության խնդրարկումը քննարկելու և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար (խնդրարկվող յուրաքանչյուր առաջնության համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով սահմանված ժամկետների երկարաձգման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով՝ իրավունքների վերականգնման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտերի` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի ազգային փուլ փոխադրված միջազգային հայտի քննարկումը սահմանված ժամկետից շուտ սկսելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիր (կարճաժամկետ արտոնագիր) ստանալու հայտի, այդ թվում՝ ազգային փուլ փոխադրված միջազգային հայտի, գրանցման և նախնական փորձաքննության արդյունքներով որոշում կայացնելու համար
Other actions
Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիր ստանալու իրավունքի փոխանցման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիր տալու հայտը գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր տալու հայտի փոխակերպելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)` երկրորդ, երրորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)`չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝ քսանմեկերորդ, քսաներկուերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝ութերորդ, իններորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝տասնութերորդ, տասնիններորդ, քսաներորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա համա Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝տասնվեցերորդ, տասնյոթերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)՝քսաներեքերորդ, քսանչորսերորդ, քսանհինգերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու տասներորդ, տասնմեկերորդ Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագրի (կարճաժամկետ արտոնագրի) գործողության վերականգնման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի արտոնագրին (կարճաժամկետ արտոնագրին) կից գյուտի լրիվ նկարագրությունը հրապարակելու համար` 25 էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար (հավակնության սահմանման յուրաքանչյուր անկախ կետի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված առարկության քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր տալու հայտը գյուտի արտոնագիր տալու հայտի փոխակերպելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու երկրորդ, երրորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու ութերորդ, իններորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրին կից գյուտի նոր լրիվ նկարագրությունը հրապարակելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրին կից գյուտի նոր լրիվ նկարագրությունը հրապարակելու համար 25 էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար՝ լրացուցիչ Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի հայտին կամ գրանցված իրավունքներին վերաբերող փաստաթղթերն ու նյութերը ուսումնասիրելու կամ դրանց ծանոթանալու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի հայտում փոփոխություն կատարելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի միջազգային հայտի առաքման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գյուտի պետական գրանցման և արտոնագիր (կարճաժամկետ արտոնագիր) տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Գրանցված ֆրանչայզինգի պայմանների փոփոխությունը գրանցելու համար (արդյունաբերական սեփականության յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Pay
Ministry of Economy
900005016200
Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն փորձաքննության պահանջներին (ձևական հատկանիշներով) հայտի համապատասխանությունը ստուգելու և առաքելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն՝ փորձաքննության պահանջներին (ձևական հատկանիշներով) հայտի համապատասխանության ստուգման և առաքման համար Pay
Ministry of Economy
900005163655
Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման և երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման անհատական թույլտվություն տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005163648
Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման և երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման ընդհանուր թույլտվություն տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005167516
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Economy
900005167516
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար ա/գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Economy
900005167516
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար բ/այլ վայրում ևս ծանուցման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Economy
900005167516
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Economy
900005167516
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005167516
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար լիցենզիայի ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005167516
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման հայտ ներկայացնելու և վկայական տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման վկայականի կրկնակը տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային բացառիկ իրավունքները զիջելու մասին պայմանագրի գրանցման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային իրավունքները փոխանցելու պայմանագրի գրանցման համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Լիցենզային կամ զիջման մասին պայմանագրերի գրանցման կամ գրանցումը մերժելու մասին լիազոր մարմնի որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016424
Համապատասխանության հավաստում կատարելու իրավունքի վկայագիր տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ֆիրմային անվանումների գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ministry of Economy
900005167425
ՀՀ-ում թանկարժեք մետաղների զտարկողի և հարգորոշողի ու հարգադրոշմողի որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Մեկ սեփականատիրոջը և(կամ) հայտատուին պատկանող ապրանքային նշանների համար Pay
Ministry of Economy
900005161543
Չափման միջոցների տեսակի հաստատման, ստանդարտ նմուշների հաստատման պետական գրանցում կատարելու համար Pay
Ministry of Economy
900005167532
Պետական տուրք 4 աստղ հյուրանոցի, մոթելի որակավորման համար Pay
Ministry of Economy
900005167540
Պետական տուրք 5 աստղ հյուրանոցի, մոթելի որակավորման համար Pay
Ministry of Economy
900005167573
Պետական տուրք զբոսաշրջային տան որակավորման համար Pay
Ministry of Economy
900005167565
Պետական տուրք հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարի մանկապատանեկան, ճամբարային բանկատեղի (համալիր) որակավորման համար Pay
Ministry of Economy
900005167557
Պետական տուրք հյուրանոցատիպ հանգրվանի, առողջարանի որակավորման համար Pay
Ministry of Economy
900005167524
Պետական տուրք մինչև 3 աստղ հյուրանոցի, մոթելի որակավորման համար Pay
Ministry of Economy
900005016416
Փորձարկում կատարելու վկայագիր տալու համար Pay
Ministry of Economy
900005016200
Ֆրանչայզինգի գրանցման համար (արդյունաբերական սեփականության յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Pay
Ministry of Education and Science
900005160461
Բակալավրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև Pay
Ministry of Education and Science
900005160461
Բակալավրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Education and Science
900005160461
Բակալավրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Education and Science
900005160461
Բակալավրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաևա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Education and Science
900005160461
Բակալավրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաևբ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Education and Science
900005160461
Բակալավրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաևե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Education and Science
900005016754
Հիմնական ընդհանուր կրթական հանրակրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Education and Science
900005016788
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր (բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի) իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Education and Science
900005016762
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ինչպես նաև միջնակարգ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Education and Science
900005160438
Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի լիցենզավորման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Education and Science
900005160420
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրի իրականացման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Education and Science
900005160412
Տարրական հանրակրթական ընդհանուր կրթական ծրագրի իրականացման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Emergency Situations
900005016572
Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Emergency Situations
900005016572
Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Emergency Situations
900005016572
Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար լիցենզիա տալու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Emergency Situations
900005016572
Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Emergency Situations
900005016572
Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Emergency Situations
900005016572
Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Emergency Situations
900005016572
Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Emergency Situations
900005161535
Ջրային փոխադրամիջոցները, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Pay
Ministry of Emergency Situations
900005161816
Ջրային փոխադրամիջոցների գրանցման համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005167136
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005167136
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005167136
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005167136
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005167136
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005167136
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005167136
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005163317
Հանքային ջրերի յուրաքանչյուր հանքավայրի կամ հանքահորի` արդյունաբերական (ածխաթթու գազ ստանալու) նպատակով օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005169348
Հանքային ջրերի յուրաքանչյուր հանքավայրի կամ հանքահորի` բուժական (ռեկրեացիոն) նպատակներով օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005160115
Միջուկային նյութեր ներմուծելու կամ արտահանելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005169165
Շինանյութերի արտադրության հումքի, այդ թվում` երեսպատման, շինարարական քարերի, լցանյութերի և բալաստային հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005169157
Վառելիքաէներգետիկ հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005169371
Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության թույլտվության տրամադրման համար Pay
Ministry of Environment
900005002598
Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներ, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ պահելու թույլտվություն տրամադրելու համար Pay
Ministry of Environment
900005002606
Կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման պայմանագրի կնքման համար. 1) գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակով 2) սոցիալական նպատակով 3) բնապահպանական, գիտահետազոտական, կրթական և վերարտադրության կազմակերպման նպատակներով 4) Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված վայրի կենդանիների օգտագործման նպատակով Pay
Ministry of Environment
900005002598
Կիսաազատ պայմաններում պահվող՝ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների՝ սկսած երկրորդ կենսունակ սերնդից, օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու համար Pay
Ministry of Environment
900005169298
Մակերևութային ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման, թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (իրավաբանական անձանց համար) Pay
Ministry of Environment
900005169280
Մակերևութային ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման, թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (ֆիզիկական անձանց համար) Pay
Ministry of Environment
900005000196
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն. փորձաքննության գործընթացի իրականացման համար (հիմնադրութային փաստաթղթի համար) Pay
Ministry of Environment
900005000196
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն. փորձաքննության գործընթացի իրականացման համար (նախատեսվող գործունեության Ա կատեգորիայի համար) Pay
Ministry of Environment
900005000196
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն. փորձաքննության գործընթացի իրականացման համար (նախատեսվող գործունեության Բ կատեգորիայի համար) Pay
Ministry of Environment
900005000196
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն. փորձաքննության գործընթացի իրականացման համար (նախատեսվող գործունեության Գ կատեգորիայի համար) Pay
Ministry of Environment
900005002895
Ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման համար պահանջվող ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես նաև թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաների հաշվարկման գործունեություն Pay
Ministry of Environment
900005169298
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (իրավաբանական անձանց համար) Pay
Ministry of Environment
900005169280
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (ֆիզիկական անձանց համար) Pay
Ministry of Environment
900005169280
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման համար (ֆիզիկական անձանց համար) Pay
Ministry of Environment
900005169298
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման համար (իրավաբանական անձանց համար) Pay
Ministry of Environment
900005002598
Վայրի կենդանիների, դրանց արգասիքների, կենդանաբանական հավաքածուների կամ առանձին նմուշների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծման թույլտվություն տրամադրելու համար Pay
Ministry of Environment
900005167144
Վտանգավոր թափոնների գործածության լիցենզիայի յուրաքանչյուր ներդիրի համար՝ տարեկան Pay
Ministry of Environment
900005169355
Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման թույլտվության տրման համար Pay
Ministry of Finance
900005166484
2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոu և ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166484
2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոu և ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար ա/գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166484
2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոu և ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005166484
2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոu և ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005166484
2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոu և ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005002762
Donation for the support of forcibly displaced persons from Nagorno-Karabakh Pay
Ministry of Finance
900005162822
Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Finance
900005016689
Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005169306
Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Finance
900005016689
Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու/իրավաբանական անձանցից/ Pay
Ministry of Finance
900005016689
Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005016689
Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005016689
Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005016689
Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005163234
Աուդիտորի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166385
ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար
Other actions
Pay
Ministry of Finance
900005166328
ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9% սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրության լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Finance
900005166468
Գարեջրի արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար (իրավաբանական անձանց) Pay
Ministry of Finance
900005166468
Գարեջրի արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար (իրավաբանական անձանց) ա/գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166468
Գարեջրի արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար (իրավաբանական անձանց)բ/ այլ վայրում ևս ծանուցման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166468
Գարեջրի արտադրության համար պարզ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166369
Գարեջրի արտադրության համար պարզ լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Finance
900005166468
Գարեջրի արտադրության համար պարզ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005166468
Գարեջրի արտադրության համար պարզ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005166468
Գարեջրի արտադրության համար պարզ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166435
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166435
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար /իրավաբանական անձանց/ Pay
Ministry of Finance
900005166435
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար ա/գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005166336
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության լիցենզիա տալու իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար համար
Other actions
Pay
Ministry of Finance
900005166435
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005166435
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005166435
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005160321
Դրամահատման, պետական մեդալների, շքանշանների, կնիքների, դրոշմակնիքների պատրաստման կամ արտադրության լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Finance
900005167342
Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167342
Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար ա/գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167342
Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167342
Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167342
Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005167342
Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005167342
Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167326
Երևան քաղաքում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167326
Երևան քաղաքում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար ա/գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167326
Երևան քաղաքում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167326
Երևան քաղաքում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005167326
Երևան քաղաքում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167326
Երևան քաղաքում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005167326
Երևան քաղաքում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005165676
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005169058
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005165676
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005165676
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005165676
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005165676
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Ministry of Finance
900005169058
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005165676
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005169058
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005169058
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005169058
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005169058
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005165676
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար պարզ լիցենզիա տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005162145
Հարկային մարմնի կողմից ֆիզիկական անձանց անհատական հաշվի քաղվածքը փաստաթղթային տեսքով մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամից ավելի տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167334
Մարզկենտրոններում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167334
Մարզկենտրոններում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167334
Մարզկենտրոններում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար ա/գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167334
Մարզկենտրոններում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167334
Մարզկենտրոններում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167334
Մարզկենտրոններում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Ministry of Finance
900005167334
Մարզկենտրոններում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար լիցենզիայի ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Finance
900005050027
Պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխումից մուտք Pay
Ministry of Finance
900005166377
Ֆիզիկական անձանց ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական՝ մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառքի, ներմուծման, արտահանման, փոխադրման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005163515400
For certification of documents with Apostille or for Consular Legalization. Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005163515400
For issuing a Criminal Record Certificate (Police Clearance Certificate)of the Republic of Armenia. Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129400
For issuing RA Visa upon invitation of legal persons. Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069400
For other services Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069400
Issuance or replacement of passport of the citizen of the RA under 16 years of age, valid for foreign countries Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069400
Issuance or replacement of passport of the citizen of the RA, valid for foreign countries Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069439
ԱՄԷ (Աբու Դաբի), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069452
ԱՄԷ (Դուբայ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129452
ԱՄԷ (Դուբայ), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129439
ԱՄԷ(ԱբուԴաբի)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129402
ԱՄՆ (Լոս Անջելես) Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069402
ԱՄՆ (Լոս Անջելես), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129401
ԱՄՆ (Վաշինգտոն) Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069401
ԱՄՆ (Վաշինգտոն),ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069413
Ավստրիա (Վիենա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129413
Ավստրիա (Վիենա)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069404
Արգենտինա (Բուենոս Այրես), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129404
Արգենտինա (Բուենոս Այրես), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069430
ԲԵլառուս (Մինսկ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129430
Բելառուս (Մինսկ)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069408
Բելգիա (Բրյուսել), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129408
Բելգիա (Բրյուսել)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069420
Բուլղարիա (Սոֆիա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129420
Բուլղարիա (Սոֆիա)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069405
Բրազիլիա (Բրազիլիա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129405
Բրազիլիա(Բրազիլիա),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069412
Գերմանիա (Բեռլին), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129412
Գերմանիա (Բեռլին),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069411
Դանիա (Կոպենհագեն), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129411
Դանիա (Կոպենհագեն),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069441
Եգիպտոս (Կահիրե), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129441
Եգիպտոս (Կահիրե), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069456
Եթովպիա (Ադիս Աբեբա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129456
Եթովպիա (Ադիս Աբեբա), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069434
Թուրքմենստան (Աշգաբադ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129434
Թուրքմենստան (Աշգաբադ), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069448
Ինդոնեզիա (Ջակարտա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129448
Ինդոնեզիա (Ջակարտա), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069418
Իսպանիա (Մադրիդ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129418
Իսպանիա (Մադրիդ),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069455
Իսրայել (Թել Ավիվ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129455
Իսրայել (Թել Ավիվ),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069417
Իտալիա (Հռոմ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129417
Իտալիա (Հռոմ), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069442
Իրան (թեհրան), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129442
Իրան (Թեհրան),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069437
Իրաք (Բաղդադ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129437
Իրաք (Բաղդադ)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069415
Լեհաստան (Վարշավա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129415
Լեհաստան(Վարշավա),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069438
Լիբանան (Բեյրութ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129438
Լիբանան (Բեյրութ), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069422
Լիտվա (Վիլնյուս), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129422
Լիտվա (Վիլնյուս),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069403
Կանադա (Օտտավա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129403
Կանադա(Օտտավա)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069453
Կատար (Դոհա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129453
Կատար (Դոհա), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069400
ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005163515400
ՀՀ ԱԳՆ կողմից տրվող դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005163515400
ՀՀ ԱԳՆ կողմից փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129444
Հնդկաստան (Նյու Դելի) ,Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069444
Հնդկաստան (Նյու Դելի), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069419
Հունաստան (Աթենք), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129419
Հունաստան (Աթենք), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069431
Ղազախստան (Աստանա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129431
Ղազախստան (Աստանա),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129445
Ճապոնիա (Տոկիո) Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069445
Ճապոնիա (Տոկիո), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069414
Մեծ Բրիտանիա (Լոնդոն), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129414
Մեծ Բրիտանիա (Լոնդոն),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129449
Մեքսիկա (Մեխիկո),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069449
Մեքսիկա(Մեխիկո), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069400
Մուտքի վիզա Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129400
Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069410
Նիդերլանդներ (Հաագա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129410
Նիդերլանդներ (Հաագա),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069450
Շվեդիա (Ստոկհոլմ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129450
Շվեդիա (Ստոկհոլմ),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069409
Շվեյցարիա (Ժնև), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129409
Շվեյցարիա (Ժնև),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069428
Ուկրաինա (Կիև), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129428
Ուկրաինա (Կիև),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069429
Ուկրաինա (Օդեսա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129429
Ուկրաինա (Օդեսա),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069416
Չեխիա (Պրահա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129416
Չեխիա (Պրահա),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069443
Չինաստան (Պեկին), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129443
Չինաստան (Պեկին), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069427
ՌԴ (Դոնի Ռոստով), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129427
ՌԴ (Դոնի Ռոստով)Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069424
ՌԴ (մարզեր), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129424
ՌԴ (մարզեր),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069423
ՌԴ (Մոսկվա), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129423
ՌԴ (Մոսկվա),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069426
ՌԴ (Սանկտ Պետերբուրգ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129426
ՌԴ (Սանկտ Պետերբուրգ), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069425
ՌԴ (Սոչի), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129425
ՌԴ (Սոչի),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069421
Ռումինիա (Բուխարեստ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129421
Ռումինիա (Բուխարեստ),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129435
Սիրիա (Դամասկոս) Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069435
Սիրիա (Դամասկոս), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069436
Սիրիա (Հալեպ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129436
Սիրիա (Հալեպ),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069447
Վիետնամ (Հանոյ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129447
Վիետնամ (Հանոյ), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069433
Վրաստան (Բաթում), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129433
Վրաստան (Բաթում), Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129432
Վրաստան (Թբիլիսի) Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069432
Վրաստան (Թբիլիսի), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069400
Տեսակապով դիմողի ինքնությունը պարզելու միջոցով ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069400
Տեսակապով դիմողի ինքնությունը պարզելու միջոցով ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129440
Քուվեյթ (Քուվեյթ) Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069440
Քուվեյթ (Քուվեյթ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069446
Ֆրանսիա (Լիոն), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129446
Ֆրանսիա (Լիոն),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069407
Ֆրանսիա (Մարսել), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129407
Ֆրանսիա (Մարսել),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005016069406
Ֆրանսիա (Փարիզ), ՀՀ ԱԳՆ կողմից վերադարձի վկայականի տրամադրում Pay
Ministry of Foreign Affairs
900005162129406
Ֆրանսիա (Փարիզ),Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005001947
Financial aid for prevention and control of COVID-19 received from donation by individuals and private organizations to the state Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005002614
Բժշկական արտադրատեսակների արտադրություն Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005002622
Բժշկական արտադրատեսակների սպասարկում Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005016622
Բժշկական միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005016960
Գենետիկ ինժեներիայի գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005016648
Դեղատնային գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005016630
Դեղերի արտադրության համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005001574
Դեղերի մեծածախ իրացման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005016168
Դեղերի, դեղագործական արտադրանքի, բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի և տեխնիկայի պետական գրանցման համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005160339
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005160339
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիա տալու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005160339
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005160339
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005160339
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005160339
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005160339
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005016614
Կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005002507
Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ստանալու համար Pay
Ministry of Justice
900005016358
«Հայ», «Հայաստան», «հայկական» բառերը և դրանց թարգմանությունները ֆիրմային անվանման տարբերակող նշանակության անվան մեջ օգտագործելու թույլտվության համար տարեկան Pay
Ministry of Justice
900005002077
«Սնանկության մասին» օրենքով նախատոսված հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով սպասարկման համար/յուրաքանչյուր տարվա համար/ Pay
Ministry of Justice
900005160750
Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման նպատակով թղթային եղանակով դիմումի ընդունման համար Pay
Ministry of Justice
900005160750
Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման քաղվածքի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Ministry of Justice
900005160750
Անհատ ձեռնարկատերերի տվյալների փոփոխությունների պետական հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160776
Առանց սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելու բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագիր տալու համար Pay
Ministry of Justice
900005160719
Առևտրային իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների (բացառությամբ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների) հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160719
Առևտրային իրավաբանական անձանց և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ մասնակցի տվյալների փոփոխության համար Pay
Ministry of Justice
900005160719
Առևտրային իրավաբանական անձանց և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության, պետական միասնական գրանցամատյանում գրառման ենթակա տեղեկությունների փոփոխությունների գրանցման համար (բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների և առևտրային իրավաբանական անձանց մասնակցի տվյալների փոփոխության) Pay
Ministry of Justice
900005160719
Առևտրային իրավաբանական անձանց և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների վերակազմակերպմամբ պայմանավորված յուրաքանչյուր պետական գրանցման (հաշվառման) համար (նոր ստեղծվող իրավաբանական անձի (առանձնացված ստորաբաժանման) պետական գրանցում/հաշվառում, փոփոխության պետական գրանցում/հաշվառում, գործունեության դադարման վերաբերյալ տեղեկությունների պետական գրանցում/հաշվառում) Pay
Ministry of Justice
900005160719
Առևտրային իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու վերաբերյալ տեղեկությունների պետական գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
900005160719
Դիմումի համաձայն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասնակիցների փոփոխությամբ պայմանավորված՝ գրանցման (գրանցումների) համար Pay
Ministry of Justice
900005165213
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման համար Pay
Ministry of Justice
900005016499
Իրավաբանական անձանց պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող և ինտերնետային կայքում տեղադրված ամբողջական տեղեկությունների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենների տրամադրման համար Pay
Ministry of Justice
900005160727
Կուսակցությունների պետական գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
900005160768
Համատիրությունների պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160768
Համատիրությունների լուծարման գործընթացում գտնվելու վերաբերյալ տեղեկությունների պետական գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
900005160768
Համատիրությունների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, պետական միասնական գրանցամատյանում գրառման ենթակա տեղեկությունների փոփոխությունների գրանցման (հաշվառման) համար Pay
Ministry of Justice
900005160768
Համատիրությունների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների վերակազմակերպմամբ պայմանավորված յուրաքանչյուր պետական գրանցման (հաշվառման) համար (նոր ստեղծվող իրավաբանական անձի (առանձնացված ստորաբաժանման) պետական գրանցում/հաշվառում, փոփոխության պետական գրանցում/հաշվառում, գործունեության դադարման վերաբերյալ տեղեկությունների պետական գրանցում/հաշվառում) Pay
Ministry of Justice
900005160743
Հիմնարկների (բացառությամբ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնարկների) հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160743
Հիմնարկների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, պետական միասնական գրանցամատյանում գրառման ենթակա տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160743
Հիմնարկների վերակազմակերպմամբ պայմանավորված յուրաքանչյուր պետական հաշվառման համար (նոր ստեղծվող հիմնարկի պետական հաշվառում, փոփոխության պետական հաշվառում, գործունեության դադարման վերաբերյալ տեղեկությունների պետական հաշվառում) Pay
Ministry of Justice
900005163630
Նոտարի թարգմանչի թեկնածուների որակավորման ստուգման համար Pay
Ministry of Justice
900005163622
Նոտարի թեկնածուների որակավորման ստուգման համար Pay
Ministry of Justice
900005000832
Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
900005160727
Ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց (բացառությամբ կուսակցությունների) պետական գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
900005160727
Ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների (բացառությամբ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների) հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160727
Ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների վերակազմակերպմամբ պայմանավորված յուրաքանչյուր պետական գրանցման (հաշվառման) համար (նոր ստեղծվող իրավաբանական անձի (առանձնացված ստորաբաժանման) պետական գրանցում/հաշվառում, փոփոխության պետական գրանցում/հաշվառում, գործունեության դադարման վերաբերյալ տեղեկությունների պետական գրանցում/հաշվառում) Pay
Ministry of Justice
900005160727
Ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխություն Pay
Ministry of Justice
900005160727
Ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության, պետական միասնական գրանցամատյանում գրառման ենթակա տեղեկությունների փոփոխությունների գրանցման համար (բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխություն) Pay
Ministry of Justice
900005160727
Ոչ առևտրային իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու վերաբերյալ տեղեկությունների պետական գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
900005160735
Պետական գրանցում իրականացնող այլ մարմնի կողմից գրանցված (հաշվառված) կազմակերպություններին, առանձնացված ստորաբաժանումներին ու հիմնարկներին անձի դիմումի համաձայն պետական ռեգիստրի կողմից գրանցման (հաշվառման) համար (առանց փոփոխությունների գրանցման կամ հաշվառման) Pay
Ministry of Justice
900005160719
Պետական ռեգիստրի կողմից առևտրային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցումը մերժելու մասին առանձին որոշման տրամադրման համար Pay
Ministry of Justice
900005160719
Պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա առևտրային իրավաբանական անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից այլ պետություն ռեդոմիցիլացման համար Pay
Ministry of Justice
900005160727
Պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից այլ պետություն ռեդոմիցիլացման համար Pay
Ministry of Justice
900005160719
Պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա օտարերկրյա առևտրային իրավաբանական անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ռեդոմիցիլացման նախնական գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
900005160727
Պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա օտարերկրյա ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ռեդոմիցիլացման նախնական գրանցման համար (բացառությամբ կուսակցությունների, կրոնական ու հասարակական կազմակերպությունների, պետական ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների, համատիրությունների, ինչպես նաև այն կազմակերպությունների, որոնք չեն ընտրել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված կազմակերպական-իրավական ձև, կամ որոնց կազմակերպաիրավական ձևը հնարավոր չէ փոխել նրանց ընտրած՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված կազմակերպական-իրավական ձևով։) Pay
Ministry of Justice
900005160719
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բաժնեմասը հավատարմագրային կառավարման հանձնումը գրանցելու համար Pay
Ministry of Justice
900005160776
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում յուրաքանչյուր գրանցում կատարելու համար, բացառությամբ ընկերության ստեղծմամբ և ընկերության վերաբերյալ տեղեկությունների (ֆիրմային անվանման, գտնվելու վայրի, պետական գրանցման տվյալների, կանոնադրական կապիտալի չափի) փոփոխությամբ պայմանավորված գրանցումների Pay
Ministry of Justice
900005001996
Սնանկության կառավարիչի հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005002069
Սնանկության կառավարիչի որակավորման ստուգման համար Pay
Ministry of Justice
900005164919
ՍՊԸ մասնակիցների պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ ՍՊԸ մասնակիցների վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրման համար Pay
Ministry of Justice
900005163523
Փաստաթղթերի վրա ապոստիլ դնելու համար: Pay
Ministry of Justice
900005160719
Օտարերկրյա առևտրային իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160743
Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնարկների հաշվառման համար Pay
Ministry of Justice
900005160727
Օտարերկրյա ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման համար Pay
Ministry of Transport and Communication
900005163747
Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Transport and Communication
900005163739
Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից ավելի ավտոմոբիլներով և կազմակերպությունների կողմից (անկախ ավտոմոբիլների քանակից) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Transport and Communication
900005163721
Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Ministry of Transport and Communication
900005168118
Թվային տախոգրաֆի վարորդի, կազմակերպության և արհեստանոցի քարտերը տալու համար Pay
Ministry of Transport and Communication
900005167714
Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների գրանցման համար Pay
Ministry of Transport and Communication
900005000311
Ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացում Pay
National commission on television and radio
900005164596
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար Pay
National commission on television and radio
900005164596
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
National commission on television and radio
900005164596
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
National commission on television and radio
900005164596
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
National commission on television and radio
900005164596
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
National commission on television and radio
900005164596
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
National commission on television and radio
900005164596
Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
National commission on television and radio
900005164588
Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման արտոնագիր /լիցենզիա/ ստանալու համար
Other actions
Pay
National commission on television and radio
900005016861
Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար լիցենզիաներ տալու համար
Other actions
Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164562
Երևան քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի մարզերի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164562
Երևան քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի մարզերի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164562
Երևան քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի մարզերի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164562
Երևան քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի մարզերի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164562
Երևան քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի մարզերի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164562
Երևան քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի մարզերի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164562
Երևան քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի մարզերի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164554
Երևան քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164554
Երևան քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164554
Երևան քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164554
Երևան քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164554
Երևան քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164554
Երևան քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164554
Երևան քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164547
Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164547
Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164547
Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164547
Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164547
Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164547
Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164547
Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016747
էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի և բնական գազի համակարգերում նոր արտադրական հզորություններ կառուցելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005169322
Խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման /կեղտաջրերի մաքրման/ծառայությունների մատուցման համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164521
Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164570
Մեկ մարզի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164570
Մեկ մարզի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164570
Մեկ մարզի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164570
Մեկ մարզի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164570
Մեկ մարզի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164570
Մեկ մարզի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005164570
Մեկ մարզի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիա տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016713
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016713
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016713
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար լիցենզիա տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016713
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016713
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016713
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005016713
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166450
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166450
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166351
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166450
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիա տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166450
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166450
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166450
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005166450
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
"Զենքի մասին" ՀՀ օրենքով իրավաբանական անձանց տրվող թույլտվություններ տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005161857
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր) 7,5 ջոուլից ոչ ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ, ազդանշանային, անփող կամ նետողական ու սառը շեղբավոր զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով) յուրաքանչյուր միավոր ծառայողական կարճափող, քաղաքացիական ակոսափող կամ համակցված հրազենի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով) յուրաքանչյուր միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով) հրազենի և գազային զենքի 100-ական փամփուշտներից և ռազմամթերքից բաղկացած յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), 7,5 ջոուլից ոչ ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ, ազդանշանային, անփող կամ նետողական ու սառը շեղբավոր զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով) յուրաքանչյուր միավոր ծառայողական կարճափող, քաղաքացիական ակոսափող կամ համակցված հրազենի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով) յուրաքանչյուր միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի հավաքածու կազմելու համար` 3 տարի գործողության ժամկետով Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի հավաքածու կազմելու համար` 5 տարով երկարաձգելու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի հավաքածու ցուցադրելու համար` 3 տարի գործողության ժամկետով Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Զենքի հավաքածու ցուցադրելու համար` 5 տարով երկարաձգելու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163812
Ծառայողական զենքի և փամփուշտների, ինչպես նաև պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման սարքավորումների արտադրություն կազմակերպելու համար լիցենզիա տալու (իրավաբանական անձանց), ինչպես նաև Pay
Republic of Armenia Police
900005163812
Ծառայողական զենքի և փամփուշտների, ինչպես նաև պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման սարքավորումների արտադրություն կազմակերպելու համար լիցենզիա տալու (իրավաբանական անձանց), ինչպես նաև վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ ծառայողական, այդ թվում նաև` մարտական զենքի առանձին տեuակներ պահելու և կրելու համար (մինչև 3 տարի գործողության ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի հավաքածու կազմելու համար` 3 տարի գործողության ժամկետով Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի հավաքածու կազմելու համար` 5 տարով երկարաձգելու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի հավաքածու ցուցադրելու համար` 3 տարի գործողության ժամկետով Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի հավաքածու ցուցադրելու համար` 5 տարով երկարաձգելու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` ինքնապաշտպանական ողորկ-երկարափող հրազեն պահելու (առանց կրելու իրավունքի) համար (5 տարի գործողության ժամկետով կամ նույն ժամկետով երկարաձգելու համար) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` յուրաքանչյուր միավոր քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար` գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), անփող հրազենի, ազդանշանային զենքի համար (5 տարի գործողության ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` յուրաքանչյուր միավոր քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար` ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով oդաճնշիչ զենքի համար (6 ամիu գործողության ժամկետով) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` յուրաքանչյուր միավոր քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար` որuորդական ակոuափող կամ համակցված հրազենի համար (6 ամիu գործողության ժամկետով) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` hրազեն, oդաճնշիչ զենք, uպորտային ողորկափող հրազեն պահելու և կրելու համար (5 տարի գործողության ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` hրազեն, oդաճնշիչ զենք, uպորտային ողորկափող հրազեն պահելու և կրելու համար (5 տարի գործողության ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար) Pay
Republic of Armenia Police
900005160313
Հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրման համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
Republic of Armenia Police
900005168514
Մասնավոր պահնորդական գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիան վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005168514
Մասնավոր պահնորդական գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիան վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005016465
Պայթուցիկ, թունավոր նյութեր ձեռք բերելու թույլտվություն տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Քաղաքացիական կամ ծառայողական զենք ձեռք բերելու իրավունք ունեցող կազմակերպություններին` զենք ձեռք բերելու համար` յուրաքանչյուր միավոր ակոսափող, համակցված կամ կարճ ակոսափող զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Քաղաքացիական կամ ծառայողական զենք ձեռք բերելու իրավունք ունեցող կազմակերպություններին` զենք ձեռք բերելու համար` յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), ազդանշանային, անփող, ողորկ-երկարափող, 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Քաղաքացիական կամ ծառայողական զենք ձեռք բերելու իրավունք ունեցող կազմակերպություններին` զենք ձեռք բերելու համար` յուրաքանչյուր միավոր նետողական կամ սառը շեղբավոր զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Քաղաքացիական և ծառայողական զենք և դրանց փամփուշտներ ներկրելու (արտահանելու) համար (6 ամիս գործողության ժամկետով կամ նույն ժամկետով երկարաձգելու համար)` Pay
Republic of Armenia Police
900005163820
Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի առևտուր իրականացնելու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163820
Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի առևտուր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար,վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Քաղաքացիական և ծառայողական, առանձին դեպքերում մարտական զենք պահելու և օգտագործելու համար` 3 տարի գործողության ժամկետով Pay
Republic of Armenia Police
900005163838
Քաղաքացիական և ծառայողական, առանձին դեպքերում մարտական զենք պահելու և օգտագործելու համար` 5 տարով երկարաձգելու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Քաղաքացիական և պարգևատրական զենք և դրանց փամփուշտներ ներկրելու (արտահանելու) համար (մինչև 2 ամիu գործողության ժամկետով կամ մինչև 2 ամuով երկարաձգելու համար) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Օտարերկրյա քաղաքացիներին` Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար (5 oր գործողության ժամկետով)` մեկ միավոր ակոuափող կամ համակցված հրազենի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Օտարերկրյա քաղաքացիներին` Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար (5 oր գործողության ժամկետով)` մեկ միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), անփող հրազենի ազդանշանային զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Օտարերկրյա քաղաքացիներին` Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար (5 oր գործողության ժամկետով)` մեկ միավոր նետողական կամ uառը շեղբավոր զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Օտարերկրյա քաղաքացիներին` Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար (5 oր գործողության ժամկետով)` մեկ միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով oդաճնշիչ զենքի համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Օտարերկրյա քաղաքացիներին` քաղաքացիական զենք և դրանց փամփուշտներ արտահանելու համար (5 oր գործողության ժամկետով) Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
Օտարերկրյա քաղաքացիներին` քաղաքացիական զենք և դրանց փամփուշտներ արտահանելու համար (5 oր գործողության ժամկետով) Pay
Republic of Armenia Police
900005163846
ՙԶենքի մասին՚ ՀՀ օրենքով ֆիզիկական անձանց տրվող այլ լիցենզիաներ /զենքի ձեռք բերում/ տալու, ինչպես նաև Pay
Republic of Armenia Police
900005163846
ՙԶենքի մասին՚ ՀՀ օրենքով ֆիզիկական անձանց տրվող այլ լիցենզիաներ /զենքի ձեռք բերում/տալու, վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
900005163853
ՙԶենքի մասին՚ ՀՀ օրենքով ֆիզիկական անձանց տրվող թույլտվություններ/զենք պահելւ և կրելու/ համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005163283
Անշարժ գույքի բնագավառում մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար
Other actions
Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005163663
Անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորումը հաստատող վկայական տալու համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Անշարժ գույքի միավորի կամ անշարժ գույքի միավորի մաս կազմող անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում կատարելու համար, բացառությամբ օտարման կամ դատական ակտի հիման վրա սեփականության իրավունքի պետական գրանցման Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Անշարժ գույքի միավորի կամ դրա մասի կամ անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ բաժնեմասի (բաժնեմասերի) օտարման (առքուվաճառքի, նվիրատվության, փոխանակման, փոխանցման) հիման վրա իրավունքի պետական գրանցում կատարելու համար, բացառությամբ պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող չկառուցապատված հողամասերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման պետական գրանցման համար, բացառությամբ օրենքի ուժով կիրառվող սահմանափակման դեպքերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների, բացառությամբ սեփականության իրավունքի, պետական գրանցում կատարելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ փոփոխման հիման վրա, եթե սեփականատիրոջ փոփոխությունը պայմանավորված է իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում որպես ավանդ անշարժ գույքի հանձնմամբ (ներդրում, փոխանցում) կամ իրավաբանական անձի բաժնետոմսի (բաժնեմասի, փայի) դիմաց անշարժ գույքը բաժնետոմսի (բաժնեմասի, փայի) սեփականատիրոջը փոխանցմամբ Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Դատական ակտի հիման վրա անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի ծագման, փոփոխման, փոխանցման կամ դադարման պետական գրանցման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի, այդ թվում՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքի գրավի, գրանցում կատարելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող չկառուցապատված հողամասերի օտարման (առքուվաճառքի, նվիրատվության, փոխանակում) հիման վրա իրավունքի պետական գրանցում կատարելու համար Pay
State Revenue Committee
900005016895
Անմաքս առևտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացման գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
State Revenue Committee
900005168415
Գունավոր մետաղի թափոնների և ջարդոնի արտահանման-Սև մետաղի թափոնների և ջարդոնի, խողովակների և դրանց կցամասերի, սև մետաղական կոնստրուկցիաների արտահանման համար Pay
State Revenue Committee
900005163275
Մաքսային միջնորդի (բրոքերի) մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Pay
State Revenue Committee
900005016887
Մաքսային պահեստում, մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանության գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար
Other actions
Pay
State Revenue Committee
900005016523
Մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման և այդ ապրանքների ցանկացած մաքսային ռեժիմով բացթողումը կասեցնելու մասին դիմումը վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ընդունելու համար Pay
State Revenue Committee
900005001699
Պետական տուրք /մաքսային ծառայության վճար/ Pay
State Revenue Committee
900005168423
Սև մետաղ-Գունավոր մետաղի թափոնների և ջարդոնի արտահանման համար Pay
The judiciary of Armenia
900005016010
Դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ), գործում առկա լուսանկարների (լուսաժապավենների), ձայնագրությունների, տեսագրությունների և դրանց էլեկտրոնային կրիչների բնօրինակից պատճենահանված կրիչ և դատական նիստի համակարգչային ձայնագրման կրկնօրինակ տալու համար Pay
Urban Development Committee
900005002838
Բարձրագույն աստիճանի վարկանիշավորման (սահմանված չափանիշներին համապատասխան) համար Pay
Urban Development Committee
900005166732
Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ստանալու համար Pay
Urban Development Committee
900005169249
Շինարարության իրականացում՝յուրաքանչյուր ներդիրի համար Pay
Urban Development Committee
900005166716
Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար, Pay
Urban Development Committee
900005166724
Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայությունների մատուցում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար, Pay
Urban Development Committee
900005169231
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում (բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի)՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար Pay
Urban Development Committee
900005002820
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար Pay
Yerevan municipality
900015211254
"Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերում գտնվող՝ օրինական ճանաչված կառույցների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումից հետո օրինականացված ինքնակամ կառույցով զբաղեցված հողամասերի օտարումից մուտքեր Pay
Yerevan municipality
900015211015
For actions aimed to keeping of hereditary property Pay
Yerevan municipality
900015211015
For validating other kinds of deeds of trust Pay
Yerevan municipality
900015211015
For validation of wills Pay
Yerevan municipality
900015211049
Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոխման համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Yerevan municipality
900015211049
Ամուսնալուծության գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Yerevan municipality
900015211015
Այլ անձանց ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման (բացի նվիրատվությունից) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Այլ անձանց ժառանգության իրավունքի վկայագրեր տալու և նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Այլ անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի օտարման (բացառությամբ` նվիրատվության) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Այլ անշարժ գույքի օգտագործման (վարձակալության, անհատույց օգտագործման, ռենտայի և այլն) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Այլ պայմանագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Անշարժ գույքի հիփոթեքի կամ շարժական գույքի կոշտ գրավի պայմանագրերի վավերացման (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի և այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի և բնակելի նշանակության գույքի) Pay
Yerevan municipality
900015211015
Անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքի լիազորագրեր վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Առանց դատարան դիմելու` գրավ դրված գույքի հաշվին գրավառուի պահանջները բավարարելու վերաբերյալ գրավառուի և գրավատուի միջև կնքված համաձայնության վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Առաջին հերթի ժառանգներին ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման (բացի նվիրատվությունից) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Առաջին հերթի ժառանգներին ժառանգության իրավունքի վկայագրեր տալու և նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015002430
Ավտոկայանատեղի տեղական վճար (Գոտի A) Pay
Yerevan municipality
900015211593
Ավտոկայանատեղի տեղական վճար (Գոտի B) Pay
Yerevan municipality
900015211015
Ավտոտրանսպորտային միջոցները այլ անձանց տնօրինելու իրավունքի լիազորագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Ավտոտրանսպորտային միջոցները այլ անձանց տնօրինելու իրավունքի վերալիազորման իրավունքով լիազորագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Ավտոտրանսպորտային միջոցները առաջին հերթի ժառանգներին տնօրինելու իրավունքի լիազորագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Ավտոտրանսպորտային միջոցները առաջին հերթի ժառանգներին տնօրինելու իրավունքի վերալիազորման իրավունքով լիազորագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Ավտոտրանսպորտային միջոցները երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին տնօրինելու իրավունքի լիազորագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211130
Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում`շենքերի ծավալից դուրս`բնակարանինկամ ոչ բնակելի տարածքին կից ինքնակամ իրականացված կառույցների օրինականացման դեպքում վճարվող վճարներ Pay
Yerevan municipality
900015211015
Բնակարանների օգտագործման (վարձակալության, անհատույց օգտագործման, ռենտայի և այլն) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, տնամերձերի, այգեգործական հողերի միավորման, բաժանման պայմանագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձ հողամասերի, պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի, ինչպես նաև հանրակացարանների օգտագործման (վարձակալության, անհատույց օգտագործման, ռենտայի և այլն) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձերի կամ պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի օտարման (բացառությամբ` նվիրատվության) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի և այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի և բնակելի նշանակության գույքի պայմանագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Գույքային իրավունքների կառավարման լիազորագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Գրավի (բացառությամբ անշարժ գույքի հիփոթեքի կամ շարժական գույքի կոշտ գրավի) պայմանագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման (բացի նվիրատվությունից) պայմանագրերը վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ժառանգության իրավունքի վկայագրեր տալու և նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015001119
Երևան համայնքի վարչական տարածքում շրջիկ առևտրի կետի միջոցով վաճառքի կազմակերպման կամ ծառայության մատուցման թույլտվության համար Pay
Yerevan municipality
900015211049
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Pay
Yerevan municipality
900015211262
Համայնքի սեփականություն հանդիասացող հողամաս.գտն.՝օրին. ճանաչ.կառույցի Pay
Yerevan municipality
900015211049
Հայրություն (մայրություն) ճանաչելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Նոտարական այլ գործողությունների համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Շարժական գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման (բացառությամբ ավտոտրանսպորտային միջոցների) լիազորագրեր վավերացնելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211403
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար` մասնակիցներից վճար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Փաստաթղթերի թարգմանության յուրաքանչյուր էջի իսկության վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Փաստաթղթերի պատճենների և դրանցից քաղվածքների յուրաքանչյուր էջի իսկության վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211015
Փաստաթղթերի ստորագրությունների, այդ թվում` թարգմանչի ստորագրության յուրաքանչյուր փաստաթղթի իսկության վավերացման համար Pay
Yerevan municipality
900015211049
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին վկայականների կրկնօրինակը տալու Pay
Yerevan municipality
900015211049
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Pay
Yerevan municipality
900015211049
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք ստանալու ծանուցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղարկելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211049
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները վերականգնելու համար, ներառյալ` վկայականներ տալը Pay
Yerevan municipality
900015211049
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների փոփոխություն, լրացում և ուղղում կատարելու համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Yerevan municipality
900015211247
Քաղաքացիներին կամ իրավ.անձ.սեփակ.իրավունքով պատկանող հողամ.գտնվող ին Pay
Yerevan municipality
900015211353
Քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վրա ինքնակամ կառուցված բնակելի, հասարակական կամ արտադրական նշանակության կառույցները օրինականացման դեպքում վճարվող վճարներ Pay
Yerevan municipality
900015211114
Քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հասարակական կամ արտադրական և այլ նշանակության հողամասերում ինքնակամ կառուցված բնակելի, հասարակական, արտադրական կառույցները օրինականացնելու դեպքում վճարվող վճարներ Pay
Yerevan municipality
900015211064
Քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերում ինքնակամ կառուցված հասարակական կամ արտադրական կառույցները օրինականացման դեպքում վճարվող վճարներ Pay
Yerevan municipality
900015211452
Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005160347
Մարտական զենքի արտադրության համար լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005160347
Մարտական զենքի արտադրության համար այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005160347
Մարտական զենքի արտադրության համար լիցենզիա լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005160347
Մարտական զենքի արտադրության համար լիցենզիա տալու համար Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005160347
Մարտական զենքի արտադրության համար լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005160347
Մարտական զենքի արտադրության համար լիցենզիան վերաձևակերպելու համար Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005160347
Մարտական զենքի արտադրության համար լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար Pay
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
900005002291
Տիեզերական գործունեության համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005016317
State duty for the driver’s license issuance and the replacement of the lost license. Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005016135
Ավտոմոբիլի (մոտոցիկլետի) հաշվառման վկայագիր տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161527
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաները գրանցելու, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005165619
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայական տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005165619
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայականի կրկնօրինակ տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161824
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների գրանցման և պետական համարանիշներ տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161824
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների կորցրած պետական համարանիշը վերականգնելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005163291
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայական տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161840
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների համարանիշեր տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005016127
Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների (թեթև մարդատար ավտոմոբիլ, ավտոբուս, բեռնատար ավտոմոբիլ, բեռնաուղևորատար ավտոմոբիլ, հատուկ ավտոմբիլ, էլեկտրամոբիլ) համարանիշ տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161840
Մոտոցիկլներ, կցորդների, կիսակցորդների և հատուկ կցորդների համարանիշեր տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005163218
Պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (բացի բժշկական և դեղագործական, արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության լիցեզավորման և արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման համար քննությունների) Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005016408
Տարանցիկ համարանիշ տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161220
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161220
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005002861
Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավուն քի վկայական ստանալու գործընկան քննո ւթյուն ընդունելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005002853
Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման գործ ողության համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005161717
Տրանսպորտային միջոցների գրավի իրավունքի գրանցման համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900005002879
Տրանսպորտային միջոցների վերասարքավո րման թույտվության համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
Permanent resident card (5 years) Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
Special residency (Special passport) Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162152
State duty for issuance of a passport to RA citizens Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
State duty for making a note in RA citizen’s passport about being valid in foreign countries Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
Temporary resident card (up to one year) Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005002416
Աշխատանքային գործունեության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տրամադրելու, ժամանակավոր կացության կարգավիճակի ժամկետը երկարաձգելու, ժամանակավոր կացության կարգավիճակի քարտը վերականգնելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005160529
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումի ներկայացում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005160529
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումի ներկայացում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
Հասցեների վերաբերյալ տրվող տեղեկանքների համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
ՀՀ հրավերի փաստաթղթերի ձևակերպման համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
ՀՀ մուտքի արտոնագիր տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
ՀՀ քաղաքացիների, ՀՀ տարածքում մշտապես բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հաշվառելու կամ փաստացի բնակության վայրի մասին ՀՀ քաղաքացու անձնագրում նշումներ կատարելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162160
ՀՀ քաղաքացու կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
Մշտական բնակության ելքի թույլտվությամբ ձևակերպված ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կորուստ Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
Մշտական բնակության ելքի թույլտվության ձևակերպման համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162178
Նույնականացման քարտի տրամադրման համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900005162111
Քաղաքացիություն չունեցող անձի վկայական տալու համար Pay
ՀՀ Սահմանադրական դատարան
900005001608
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար/պետական տուրք Pay
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
900005168126
Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ կամ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու թույլտվություն տալու համար Pay
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
900005168142
ՀՀ բեռնափոխադրողներին ավտոմոբիլային փոխադրումների մասին միջազգային համաձայնագրերով սահմանված մեկանգամյա փոխադրման իրավունք տալու համար Pay
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
900005168134
ՀՀ բեռնափոխադրողներին Տրանսպորտի նախարարների եվրոպական կոնֆերանսի անդամ պետությունների միջև անսահմանափակ քանակով երթեր կատարելու իրավունք տալու համար Pay
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
900005002127
Չմասնատվող բեռ փոխադրող թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող և (կամ) մեկ սռնու վրա ընկնող բեռնվածքը գերազանցող ծանրաքաշ և (կամ) մեծ եզրաչափերը գերազանցող տրանսպորտային միջոցին օրենքով սահմանված դեպքերում Pay
Service Fees
Gegharkunik Regional Administration
900178000148
Գեղարքունքի երկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ Pay
Gegharkunik Regional Administration
900178000692
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լ.Քալանթարյանի անվան դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Culture
900018007352
<Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա> ՊՈԱԿ-<Տիգրան Մեծ> օպերայի բեմադրությունը կազմակերպելու նպատակով Pay
Ministry of Culture
900018006529
«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Culture
900018002031
Չարենցի գրականության և արվեստի թանգարան Pay
Ministry of Defense
900013000691
Պաշտպանության նախարարությանը ենթակա հոսպիտալներում քաղաքացիական անձանց մատուցված բուժման ծառայություններ Pay
Ministry of Education and Science
900018006289
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Environment
900005001913
Ապօրինի շահագործվող հորերի լուծարման աշխատանքների համար Pay
Ministry of Environment
900018006016
Ընդերքօգտագործողների կողմից հանքի փակման մոնիթորինգի վճարի համար Pay
Ministry of Environment
900008015019
Ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համար Pay
Ministry of Environment
900008000797
Ջրային ռեսուրսների պահպանության դրամագլխի համար Pay
Ministry of Environment
900005002283
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատման գործունեության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար Pay
Ministry of Foreign Affairs
900013196093
ՀՀ ԱԳՆ կողմից քաղաքացիներին անհատական փոստային առաքում կատարելու համար` ՀՀ տարածքից դուրս Pay
Ministry of Foreign Affairs
900013196101
ՀՀ ԱԳՆ կողմից քաղաքացիներին անհատական փոստային առաքում կատարելու համար` ՀՀ տարածքում Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900018001975
«Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900018004649
ՀՀ ԱՆ <Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն> ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900018005190
Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Justice
900018002080
<Հայաստանի ազգային արխիվ> ՊՈԱԿ Pay
Ministry of Justice
900013194049
www.azdarar.am կայքում հայտարարությունների հրապարակում(Հրապարակային ծանուցում) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հասարակական միավորումների (բացառությամբ կուսակցությունների և կրոնական կազմակերպությունների), հիմնադրամների, արհեստակցական միությունների, գործատուների միությունների պետական գրանցում (ներառյալ փոփոխությունների գրանցումը, բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը նույնականացնող փաստաթղթում առկա տեղեկությունների փոփոխության) կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում վերակազմակերպումների պետական գրանցում կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում փաստաթղթերի (այդ թվում՝ էլեկտրոնային) թղթային կրիչի վրա պատճենների տրամադրումը (101 և ավելի էջ) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում փաստաթղթերի (այդ թվում՝ էլեկտրոնային) թղթային կրիչի վրա պատճենների տրամադրումը (11-50 էջ) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում փաստաթղթերի (այդ թվում՝ էլեկտրոնային) թղթային կրիչի վրա պատճենների տրամադրումը (51–100 էջ) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցում Pay
Ministry of Justice
900018007956
Հատկապես կարևոր վարույթների և օպերատիվ բաժին Pay
Ministry of Justice
900443363016
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արագածոտնի և Արմավիրի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900333829019
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900163114011
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900233844019
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Լոռու մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900123174014
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Կոտայքի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900213165013
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Շիրակի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900313505019
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Սյունիքի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900357351015
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Վայոց Ձորի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900013000089
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Վարչական ակտերով բռնագանձումների բաժին Pay
Ministry of Justice
900373200014
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Տավուշի մարզային բաժին Pay
Ministry of Justice
900013194049
Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հասարակական միավորումների (բացառությամբ կուսակցությունների և կրոնական կազմակերպությունների), հիմնադրամների, արհեստակցական միությունների, գործատուների միությունների պետական գրանցում (ներառյալ փոփոխությունների գրանցումը, բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը նույնականացնող փաստաթղթում առկա տեղեկությունների փոփոխության) կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերակազմակերպումների պետական գրանցում կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կուսակցությունների և կրոնական կազմակերպությունների պետական գրանցում (ներառյալ փոփոխությունների գրանցումը, բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը նույնականացնող փաստաթղթում առկա տեղեկությունների փոփոխության) կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900018007824
ՀԿԱԾ-ի Աջափնյակ,Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջանների բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007816
ՀԿԱԾ-ի Ավան,Նոր-Նորք և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007808
ՀԿԱԾ-ի Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007790
ՀԿԱԾ-ի Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007766
ՀԿԱԾ-ի Երևան քաղաքի Շենգավիթի բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007758
ՀԿԱԾ-ի Երևան քաղաքի ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթի հատուկ բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007741
ՀԿԱԾ-ի Երևան քաղաքի պետական բյուջեի օգտին բռնագանձումների բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007832
ՀԿԱԾ-ի Մալաթիա-Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանների բաժին Pay
Ministry of Justice
900018007782
ՀԿԱԾ-ի Կենտրոն,Նորք-Մարաշ և Էրեբունի-Նուբարաշեն վարչական շրջանների բաժին Pay
Ministry of Justice
900413000028
ՀՀ ԴԱՀԿ 10.05.19թ թիվ ԵՎ 3172գր. /Մ-21391-19/: Փոփոխությունը 10.05.21թ-ի է կատարված-հիմք ՀԿԱԾ-ի 03.05.21թ թիվ 04/04.1/2330-21գր,Մ-18353-21 Pay
Ministry of Justice
900013194064
ՀՀ տարածքից դուրս ամուսնություն գրանցելու համար ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ փոստային կապի միջոցով տեղեկանք տալու համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա ընթացքում՝ 41 կամ ավելի հարցման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող և գործող բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, նրանց և օտարերկրյա բանկերի կամ ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա ընթացքում՝ մինչև 40 հարցման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող և գործող բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, նրանց և օտարերկրյա բանկերի կամ ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար իրավաբանական և հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց մասին տեղեկությունների զետեղում գործակալության սպասարկման մեկ գրասենյակում՝ իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անձանց համար Երևան քաղաքի սպասարկման որևէ գրասենյակում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար իրավաբանական և հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց մասին տեղեկությունների զետեղում գործակալության սպասարկման մեկ գրասենյակում՝ իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անձանց համար մարզային սպասարկման որևէ գրասենյակում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար իրավաբանական և հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց մասին տեղեկությունների զետեղում գործակալության սպասարկման մեկ գրասենյակում՝ հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց համար Երևան քաղաքի սպասարկման որևէ գրասենյակում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար իրավաբանական և հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց մասին տեղեկությունների զետեղում գործակալության սպասարկման մեկ գրասենյակում՝ հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց համար մարզային սպասարկման որևէ գրասենյակում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար փաստաբանական գրասենյակին նույն նստավայրում լրացուցիչ մուտքի անուն և գաղտնաբառ տրամադրելու դեպքում յուրաքանչյուր լրացուցիչ մուտքի անունի և գաղտնաբառի համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար իրավաբանական անձանց պետական գրանցում, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառում իրականացնող մարմնի սպասարկման գրասենյակների գործառույթներն իրականացնելու և գրանցամատյանի տեղեկություններն ինքնաշխատ եղանակով ստանալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգին միանալը փաստաբանների կամ փաստաբանական գրասենյակների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար իրավաբանական անձանց պետական գրանցում, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառում իրականացնող մարմնի սպասարկման գրասենյակների գործառույթներն իրականացնելու և գրանցամատյանի տեղեկություններն ինքնաշխատ եղանակով ստանալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգին միանալը նոտարների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպությունների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ հանրային ծառայությունների ոլորտում կարգավորվող գործունեություն իրականացնող և ծառայություն մատուցող այլ անձանց համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ շարժական հեռախոսային կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ ամսվա համար նախատեսված վճար Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ նոտարական պալատի համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հասարակական միավորումների (բացառությամբ կուսակցությունների և կրոնական կազմակերպությունների), հիմնադրամների, արհեստակցական միությունների, գործատուների միությունների պետական գրանցում (ներառյալ փոփոխությունների գրանցումը, բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը նույնականացնող փաստաթղթում առկա տեղեկությունների փոփոխության) կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում իրավաբանական անձի կանոնադրության պատճենի տրամադրում (մեկ օրինակ)՝ թղթային եղանակով (յուրաքանչյուր կանոնադրության համար՝ ներառյալ փոփոխությունները) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ոչ առևտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ կուսակցությունների, կրոնական կազմակերպությունների, հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, արհեստակցական միությունների, գործատուների միությունների) պետական գրանցում (ներառյալ փոփոխությունների գրանցումը, բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը նույնականացնող փաստաթղթում առկա տեղեկությունների փոփոխության) կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում առևտրային կազմակերպությունների՝ պետական գրանցում (ներառյալ փոփոխությունների գրանցումը, բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը նույնականացնող փաստաթղթում առկա տեղեկությունների փոփոխության) կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ տարվա համար նախատեսված վճար փաստաբանական գրասենյակին նույն նստավայրում լրացուցիչ մուտքի անուն և գաղտնաբառ տրամադրելու դեպքում յուրաքանչյուր լրացուցիչ մուտքի անունի և գաղտնաբառի համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Մեկ տարվա համար նախատեսված վճար իրավաբանական անձանց պետական գրանցում, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառում իրականացնող մարմնի սպասարկման գրասենյակների գործառույթներն իրականացնելու և գրանցամատյանի տեղեկություններն ինքնաշխատ եղանակով ստանալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգին միանալը փաստաբանների կամ փաստաբանական գրասենյակների համար Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. առանձնացում՝ երկու կազմակերպությունները Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրության փոփոխության Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրության, մասնակիցների և գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. առևտրային կազմակերպությունների մասնակիցների փոփոխության Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. առևտրային կազմակերպությունների ստեղծման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. բաժանում՝ երկու կազմակերպությունները Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. բաժանում՝ երկու կազմակերպությունները և յուրաքանչյուր լրացուցիչ կազմակերպության դեպքում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. բաժանում՝ երկու կազմակերպությունները և յուրաքանչյուր լրացուցիչ կազմակերպության դեպքում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. իրավաբանական անձանց գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. իրավաբանական անձանց լուծարման գրանցման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. կազմակերպության վերակազմավորման փաստաթղթերի կազմում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. համատիրության կանոնադրության փոփոխության գրանցման (անհրաժեշտության դեպքում նաև շենքերի քանակի փոփոխության) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. համատիրության կառավարման մարմինների ազատման և (կամ) նշանակման հետ կապված գրանցում կատարելու համար անհրաժեշտ արձանագրությունների կազմման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. միաձուլում՝ երկու կազմակերպությունները Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. միաձուլում՝ երկու կազմակերպությունները և յուրաքանչյուր լրացուցիչ կազմակերպության դեպքում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. միացում՝ երկու կազմակերպությունները Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. միացում՝ երկու կազմակերպությունները և յուրաքանչյուր լրացուցիչ կազմակերպության դեպքում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ոչ առևտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ կուսակցությունների, կրոնական կազմակերպությունների և համատիրությունների) կանոնադրության փոփոխության Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ոչ առևտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ կուսակցությունների, կրոնական կազմակերպությունների, համատիրությունների և պետական ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների) նոր խմբագրությամբ կանոնադրության Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ոչ առևտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ կուսակցությունների, կրոնական կազմակերպությունների, պետական ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների) ստեղծման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ոչ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրության (բացառությամբ կուսակցությունների, կրոնական կազմակերպությունների և համատիրությունների) և գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ոչ ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ոչ ռեզիդենտ համարվող ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նախքան պետական գրանցման համար դիմում ներկայացնելը պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում. ռեզիդենտ համարվող ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման Pay
Ministry of Justice
900013194049
Նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում պարունակվող տեղեկությունների մասին թղթային եղանակով տեղեկատվության տրամադրում (բացառությամբ «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքերի) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցամատյանից քաղվածքի տրամադրում՝ թղթային կրիչով (ըստ պահանջի) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Վճարի չափը(դրամ) ամսական` Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման Էլեկտրոնային ծրագրում աշխատանքային պատուհանի տրամադրում (հնարավորություն է տալիս ստանալ ինչպես օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով նախատեսված ծառայություններ, այնպես էլ լրացուցիչ այլ ծառայություններ) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Վճարի չափը(դրամ) տարեկան` Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման Էլեկտրոնային ծրագրում աշխատանքային պատուհանի տրամադրում (հնարավորություն է տալիս ստանալ ինչպես օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով նախատեսված ծառայություններ, այնպես էլ լրացուցիչ այլ ծառայություններ) Pay
Ministry of Justice
900013194049
Տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում կուսակցությունների և կրոնական կազմակերպությունների պետական գրանցում (ներառյալ փոփոխությունների գրանցումը, բացառությամբ գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը նույնականացնող փաստաթղթում առկա տեղեկությունների փոփոխության) կամ գրանցման մերժում Pay
Ministry of Justice
900013194049
Փաստաթղթերի փոստային առաքում (մինչև 2.5 կգ)՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս Pay
Ministry of Justice
900013194049
Փաստաթղթերի փոստային առաքում (մինչև 2.5 կգ)՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Pay
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
900018005372
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Pay
Republic of Armenia Police
900018009580
Առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշների հատկացման էլեկտրոնային աճուրդի դեպոզիտային հաշիվ/ՀՀ ՆԳՆ,ՃՈ/ Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի գրանցման մատյանում անվանափոխման վերաբերյալ գրառում կատարելու և նոր գրանցման վկայական տրամադրելու կամ վկայականում փոփոխություն կատարելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի (հողամաս, շինություն) յուրաքանչյուր շրջադարձային կետի կամ անկյան կոորդինատի (աբսցիս, օրդինատ) տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի (հողամասի և շինության) կադաստրային արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի կամ դրա որևէ մասի նկատմամբ միևնույն տեսակի իրավունքի կամ սահմանափակման, դրա փոփոխման կամ դադարման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ բոլոր գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ բոլոր գրանցված սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման պետական գրանցման համար, բացառությամբ օրենքի ուժով կիրառվող սահմանափակումների դեպքերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման համար, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության կամ միջազգային կազմակերպությունների վարկերի և դրամաշնորհների, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցված և քաղաքացիներին փոխանցված բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների, անհատական բնակելի տների միավորի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, Շիրակի և Լոռու մարզերի համայնքներին հանձնված նախկին պետական բնակարանային ֆոնդի նկատմամբ համայնքի անվամբ իրավունքների պետական գրանցման, Շիրակի և Լոռու մարզերի բնակավայրերում պետական գնման պայմանագրով նախատեսված բնակարանային ֆոնդի կառուցապատման համար ձեռք բերված հողամասերի
Other actions
Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության կամ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և Լոռու մարզերի բնակավայրերում պետական գնման պայմանագրով նախատեսված բնակարանային ֆոնդի կառուցապատման համար օտարվող հողամասերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար, բացառությամբ ՀՀ գույքի նկատմամբ պետ. գրանցման մասին օրենքի հոդված 73-ի 10-րդ և 11-րդ կետերով սահմանված դեպքերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի հետ տեղեկատվության պարբերական թարմացման ծառայությունների պայմանագրի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության համայնքների (Երևան քաղաքում` վարչական շրջանների) կադաստրային քարտեզների բազային և թեմատիկ տեղեկատվության տրամադրում վեկտորային ֆորմատով Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի վերաբերյալ սույն մասի 9-11.6-րդ կետերով չնախատեսված այլ տեղեկատվության, ինչպես նաև միևնույն սուբյեկտին որևէ իրավունքով պատկանող գույքի առկայության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Անշարժ գույքի օբյեկտի գրանցման դեպքում անշարժ գույքի օբյեկտի մաս կազմող ամբողջ հաղորդակցության ցանցի կամ դրա մասի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Աշխարհագրական օբյեկտի անվանման վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900018002049
ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈԱԿ Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գեոդեզիական ցանցի կետերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում` յուրաքանչյուր գեոդեզիական կետի կոորդինատի (աբցիս, օրդինատ, բարձրություն) տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի նկատմամբ իրավունքի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ տրամադրելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի նկատմամբ բոլոր գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի նկատմամբ գրանցված բոլոր սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գրանցված իրավունքի դադարման պետական գրանցման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Գրավի առարկայի բռնագանձման գործընթացն սկսելու, դադարեցնելու կամ ավարտելու վերաբերյալ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրին ներկայացված տեղեկություններն իրավական կադաստրի տեղեկատվության կազմում արտացոլելու, գրավի առարկայի բռնագանձման գործընթացն սկսելու, դադարեցնելու կամ ավարտելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Թղթային կրիչով ամբողջական տեղեկատվությամբ հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր անվանակարգային (նոմենկլատուրային) թերթի համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Թղթային տարբերակով ցանկացած մասշտաբի (15x15 սմ կամ 23x23 սմ) օդալուսանկարի տրամադրման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Իրավունքի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ տրամադրելու համար, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Կադաստրային գործի փաստաթղթերի լուսապատճեններ (այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով) տրամադրելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Կադաստրային հատակագծերի և քարտեզների բազային տեղեկատվության տրամադրում վեկտորային ֆորմատով՝ անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի (հողամասի) համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Կադաստրային քարտեզների (հատակագծերի) թեմատիկ տեղեկատվության տրամադրում վեկտորային ֆորմատով՝ մեկ համայնքի (Երևան քաղաքում` վարչական շրջանի) յուրաքանչյուր թեմատիկ շերտում (տվյալների համախմբում) ընդգրկված տեղեկատվության համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և Լոռու մարզերի բնակավայրերում պետական գնման պայմանագրով նախատեսված բնակարանային ֆոնդի կառուցապատման համար օտարվող հողամասերի միավորի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220059
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոստային կապի միջոցով անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Միջազգային կազմակերպությունների վարկերի և դրամաշնորհների, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցված և քաղաքացիներին փոխանցված բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների, անհատական բնակելի տների միավորի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, Շիրակի և Լոռու մարզերի համայնքներին հանձնված նախկին պետական բնակարանային ֆոնդի նկատմամբ համայնքի անվամբ իրավունքների պետական գրանցման, Շիրակի և Լոռու մարզերի բնակավայրերում պետական գնման պայմանագրով նախատեսված բնակարանային ֆոնդի կառուցապատման համար ձեռք բերված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների վարկերի և դրամաշնորհների, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Շիրակի և Լոռու մարզերում կառուցված բնակելի ֆոնդի նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքի նվիրատվության‚ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա քաղաքացիների սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Նոտարի ծանուցմամբ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում կատարելու համար՝ 4-րդ աշխատանքային օրը Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Վեկտորային ֆորմատով տեղագրական հատակագծերից և քարտեզներից առանձին հատվածներով տեղեկատվության տրամադրում Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900013220018
Տեղագրական հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների տրամադրում՝ վեկտորային ֆորմատով ամբողջական տեղեկատվությամբ հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր անվանակարգային (նոմենկլատուրային) թերթի համար Pay
Yerevan municipality
900015211346
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար Pay
Yerevan municipality
900015211072
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ Pay
Yerevan municipality
900015211395
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001926
<Ե.Չարենցի տուն-թանգարան> ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001454
<Երվանդի Քոչարի թանգարան> ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018006495
<Երվանդի Քոչարի թանգարան> ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001439
«Ա. Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001488
«Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001322
«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան» ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001611
Ալեքսադր Սպենդիարյանի տուն-թանգարան> ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018007121
Ե.ՉԱՐԵՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018006750
Հ.Թումանյանի թանգարան ՊՈԱԿ /ՀԴՄ/ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018006917
Հովհ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018001322
Հովհ.Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը
900018006511
Ռուսական արվեստի թանգարան /պրոֆ.Ա.Աբրահամյանի հավաքածու/ ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
The vehicle registration fee Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների ուսուցման, ինչպես նաև իրավական իրազեկման նպատակով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին իրավական ակտերի և (կամ) դրանց մեկնաբանությունների վերաբերյալ հրատարակվող նյութերի վաճառք Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Մարզական, մշակութային և օրենքով չարգելված այլ զանգվածային միջոցառումների անցկացման ժամանակ, բացի բարեգործական և պետական մարմինների կողմից իրականացվող միջոցառումներից, պայմանագրային հիմունքներով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի վկայական ստանալու գործնական քննություն ընդունելու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վայրից դուրս` սեփականատիրոջ (լիազորված անձի) նախընտրած վայրում տրանսպորտային միջոցի հաշվառման գործողության համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի տրամադրում(առանց պետական տուրքի) Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Տրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման թույլտվություն տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Տրանսպորտային միջոցների ցանկալի համարանիշերի տրամադրման համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150033
Օրենքով չարգելված տեղեկատվության տրամադրում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Կորած նույնականացման քարտի փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն կամ փախստականի նոր նույնականացման քարտ տալը` 3-րդ աշխատանքային օրը: Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Կորած նույնականացման քարտի փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն կամ փախստականի նոր նույնականացման քարտ տալը` 5-րդ աշխատանքային օրը Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Կորած նույնականացման քարտի փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն կամ փախստականի նոր նույնականացման քարտ տալը` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կենսաչափական տվյալներով կամ փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ տալը կամ փոխանակելը` 5-րդ աշխատանքային օրը Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալը կամ փոխանակելը` 3-րդ աշխատանքային օրը Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալը կամ փոխանակելը` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ փախստականի նույնականացման քարտ տալը կամ փոխանակելը` 3-րդ աշխատանքային օրը Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ փախստականի նույնականացման քարտ տալը կամ փոխանակելը` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ փախստականի նույնականացման քարտ տալը կամ փոխանակելը`5-րդ աշխատանքային օրը Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կորած անձնագրի փոխարեն նոր անձնագիր տալը` 3-րդ աշխատանքային օրը Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կորած անձնագրի փոխարեն նոր անձնագիր տալը` 5-րդ աշխատանքային օրը Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կորած անձնագրի փոխարեն նոր անձնագիր տալը` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
900013159034
Օտարերկրյա պետություններում անձնագրի վավերականության ժամկետի մասին նշում կատարելը`անձնագրի տիրոջ`հետախուզման մեջ չգտնվելը պարզելուց հետո անմիջապես գանձվող վճար Pay
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
900018001587
«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ Pay
Fines
Armenian Nuclear Regulatory Authority
900005243010
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ` միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե Pay
Central Bank of Armenia
900005024196
Ապահովագրության օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Central Bank of Armenia
900005240479
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Central Bank of Armenia
900005240438
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Agriculture
900005242814
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Economy
900005024212
Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Economy
900005242525
Թանկարժեք մետաղներ զտարկելու, բանկային ոսկու, ստանդարտացված ձուլակտորներ արտադրելու համար օրենքով սահմանված պահանջները, պայմանները խախտելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Ministry of Economy
900005242517
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար օրենքով սահմանված պահանջները, պայմանները խախտելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Ministry of Economy
900005024014
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ/էկոնոմիկա Pay
Ministry of Emergency Situations
900005240115
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տեխնիկական անվտանգության կանոնների և նորմերի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Emergency Situations
900005242418
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005240818
Ընդերքօգտագործման օրենսդրության խախտումների համար տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
900005024089
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Finance
900005242715
«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Finance
900005024154
«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Finance
900005024162
«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Finance
900443342010
Աշտարակի ՏՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900013429015
Արաբկիրի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900333824010
Արմավիրի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900413000010
Արտաշատի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900173080020
Գավառի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900213286017
Գյումրու ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900283071018
Գորիսի ՏՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900353302012
Եղեգնաձորի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900323142423
Էջմիածնի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900013524013
Էրեբունու ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900005242533
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի կանոնները խախտելու համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Finance
900373052019
Իջևանի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900013101010
Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900313083017
Կապանի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900013325015
Կենտրոնի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900103100013
Կոտայքի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900123176019
Հրազդանի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900013439014
Մաշտոցի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900113067012
Նաիրի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900013443016
Նոր Նորքի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900013438016
Շենգավիթի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900163305015
Սևանի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Finance
900233570010
Վանաձորի ՀՏ-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք) Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
900005024097
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Justice
900005242111
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Ministry of Labor and Social Affairs
900005024188
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
National commission on television and radio
900005240495
Իրավախախտումների համար կիրառվող վարչական տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
National Statistical Service of Republic of Armenia
900005240412
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Prosecutor General's Office of the Republic of Armenia
900005242210
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005242319
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
900005242327
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Republic of Armenia Police
900013150058
Road violation fines detected by technical means Pay
Republic of Armenia Police
900005002309
«Տուգանքներ բջջային հավելվածի միջոցով արձանագրվող վարչական իրավախախտումների համար» Pay
Republic of Armenia Police
900005002085
Դիմակ կրելու ռեժիմի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Republic of Armenia Police
900005024030
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
State Commission for the Protection of Economic Competition of the Republic of Armenia
900005024147
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի կողմից կիրառվող տուգանքներ Pay
State Committee for Water Management of theMinistry of Territorial Administration
900005241717
Ջրամատակարարման և ջրօգտագործման ոլորտում կիրառվող վարչական տուգանքներ Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005243119
Գեոդեզիայի և քարտեզագրության, հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառում հայտնաբերված խախտումների նկատմամբ վարչական տույժեր Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005243127
Վարչական օրենսգրքով սահմանված տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
State Food Security Service of the Ministry of Agriculture
900005242822
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
State Revenue Committee
900005241014
Դրամարկղային գործառնությունների մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Pay
State Revenue Committee
900005240487
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ(վարչական տուգանք)70% Pay
State Revenue Committee
900005241030
ՀԴՄ-ի շահագործման կանոնների խախտմամբ պայմանավորված գործունեության կասեցումը դադարեցնելու համար վճարված տուգանքներ Pay
State Revenue Committee
900013323010
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արարատյան տարածքային մաքսատուն Pay
State Revenue Committee
900013000246
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական իրավախախտումների համար-արտաբյուջետային միջոցներ(վարչական տուգանք)30% Pay
State Revenue Committee
900005024055
ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող այլ վարչական տուգանքներ Pay
State Revenue Committee
900005024105
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
State Social Insurance Service of the Ministry of Labor and Social Affairs
900005242616
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Urban Development Committee
900005024071
Քաղաքաշինության տեսչության կողմից կիրառվող պատժամիջոցներ Pay
Yerevan municipality
900015211619
Ավտոկայանատեղի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով վարչական տուգանք Pay
Yerevan municipality
900015211437
Համայնքի բյուջեի մուտքեր այլ իրավախախտումների համար տուգանքներից և պատժամիջոցներից Pay
Yerevan municipality
900015211429
Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից Pay
Yerevan municipality
900015211239
Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
900013150025
Penalties for violating traffic rules Pay
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ
900005024063
Բնապահպանական մարմինների կողմից կիրառվող տուգանքներ Pay
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
900005242913
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Taxes
Ministry of Environment
900005001533
Սիրողական ձկնորսություն կամ որս կատարելու համար՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից Pay
Ministry of Finance
900005180410
<Առևտրի և ծառայությունների մասին> ՀՀ օրենքով սահմանված դրոշմապիտակների ձեռք բերման վճարներ> /հարկային մարմիններ/, Pay
Ministry of Finance
900005000352
ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների համար ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ (ֆիզիկական անձ) Pay
Ministry of Finance
900005000188
Սոցիալական վճար`անհատ ձեռնարկատերերից,նոտարներից և ինքնազբաղվածներից Pay
Ministry of Finance
900005000170
Սոցիալական վճար`վարձու աշխատողներից (պայմանագրային եկամուտ ստացողներից),այդ թվում`հարկային գործակալի միջոցով Pay
State Revenue Committee
900008000490
Unified tax account Pay
State Revenue Committee
900005180014
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26, 28 և 31 հոդվածներով սահմանված տուգանքներ Pay
State Revenue Committee
900005241022
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքների պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
State Revenue Committee
900005002028
ԱԱՀ ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման գործարքներից (ֆիզ. անձ) Pay
State Revenue Committee
900005001038
ԱԱՀ ՀՀ-ում ծառայությունների մատուցման գործարքներից (կազմակերպություններ) Pay
State Revenue Committee
900005002036
ԱԱՀ ՀՀ-ում ծառայությունների մատուցման գործարքներից (ֆիզ. անձ) Pay
State Revenue Committee
900005010138
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման Pay
State Revenue Committee
900005010146
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Pay
State Revenue Committee
900005010112
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման Pay
State Revenue Committee
900005010120
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Pay
State Revenue Committee
900005010153
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ բենզինի ներմուծման համար Pay
State Revenue Committee
900005010161
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ դիզվառելիքի ներմուծման համար Pay
State Revenue Committee
900005003018
Ակցիզ հարկ արտադրվող այլ ակցիզային ապրանքներ Pay
State Revenue Committee
900005003208
Ակցիզ հարկ արտադրվող էթիլենային սպիրտ Pay
State Revenue Committee
900005003240
Ակցիզ հարկ արտադրվող լիկյորներ, մրգօղիներ Pay
State Revenue Committee
900005003224
Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի գինու թորումից ստացվող թրմեր, կոնյակ Pay
State Revenue Committee
900005003166
Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի և այլ գինիներ Pay
State Revenue Committee
900005003190
Ակցիզ հարկ արտադրվող խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր,պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք) Pay
State Revenue Committee
900005003257
Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ Pay
State Revenue Committee
900005003075
Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար ակցիզային դրոշմանիշներ Pay
State Revenue Committee
900005003265
Ակցիզ հարկ արտադրվող հում նավթ և նավթամթերքներ Pay
State Revenue Committee
900005003273
Ակցիզ հարկ արտադրվող նավթային գազեր և գազանման ածխաջրածիններ (բացառությամբ բնական գազի) Pay
State Revenue Committee
900005032819
Ակցիզ հարկ արտադրվող շամպայն Pay
State Revenue Committee
900005003216
Ակցիզ հարկ արտադրվող սպիրտային խմիչքներ Pay
State Revenue Committee
900005003182
Ակցիզ հարկ արտադրվող վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ Pay
State Revenue Committee
900005003174
Ակցիզ հարկ արտադրվող փրփրուն գինիներ, գինենյութ Pay
State Revenue Committee
900005003232
Ակցիզ հարկ արտադրվող օղի Pay
State Revenue Committee
900005003026
Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող գարեջուր Pay
State Revenue Committee
900005040812
Ակցիզային հարկ- ներմուծվող բենզին Pay
State Revenue Committee
900005004024
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող գարեջուր Pay
State Revenue Committee
900005040911
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող դիզվառելիք Pay
State Revenue Committee
900005004230
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող էթիլային սպիրտ Pay
State Revenue Committee
900005004271
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող լիկյորներ /2208 70/, մրգօղիներ Pay
State Revenue Committee
900005004255
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող խաղողի գինու թորումից ստացված թրմեր,կոնյակ Pay
State Revenue Committee
900005004198
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող խաղողի և այլ գինիներ Pay
State Revenue Committee
900005004222
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող խմորման ենթ.այլ ըմպելիք Pay
State Revenue Committee
900005004164
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարկիչներ Pay
State Revenue Committee
900005004180
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող նավթային գազեր և այլ ածխաջրածիններ Pay
State Revenue Committee
900005042818
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող շամպայնի համար Pay
State Revenue Committee
900005042917
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող շարժիչային յուղեր Pay
State Revenue Committee
900005004073
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող սիգար,սիգարելա,սիգարետ Pay
State Revenue Committee
900005004248
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող սպիրտային խմիչքներ Pay
State Revenue Committee
900005004214
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող վերմուտ և այլ գինիներ Pay
State Revenue Committee
900005004206
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող փրփրուն գինիներ Pay
State Revenue Committee
900005004263
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող օղի Pay
State Revenue Committee
900005017075
Աղբյուսներում թափոնների տեղադրման համար Pay
State Revenue Committee
900005017042
Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար Pay
State Revenue Committee
900005171310
Արդյունահանված մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար վճարվող ռոյալթի Pay
State Revenue Committee
900005017091
Բնապահպանական հարկ-Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութեր արտանետելու համար Pay
State Revenue Committee
900005017109
Բնապահպանական հարկ-ՀՀ ներմուծվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար Pay
State Revenue Committee
900005170981
Բնօգտագործման վճար՝ կենսապաշարների օգտագործման համար Pay
State Revenue Committee
900005241014
Դրամարկղային գործառնությունների մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Pay
State Revenue Committee
900005001186
Դրոշմանիշային վճարներ - ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին ՀՀ օրենքով Pay
State Revenue Committee
900005180428
Դրոշմապիտակի ձեռքբերման-<Առևտրի և ծառայությունների մասին> ՀՀ օրենքով սահմանված դրոշմապիտակների ձեռք բերման վճարներ> /մաքսային մարմիններ/ Pay
State Revenue Committee
900005000618
ԵԱՏՄ մաքսատուրք-2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի N 5 հավելվածին համապատասխան վճարված ներմուծման մաքսատորքեր /համարժեք այլ տուրքեր, հարկեր և հավաքագրումներ/ Pay
State Revenue Committee
900005600466
ԵՀ այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներից Pay
State Revenue Committee
900005600417
ԵՀ առանց սահմանված կարգով պայմանագիր կնքելու դեպքերում (11 տոկոս) Pay
State Revenue Committee
900005600441
ԵՀ ԿԿՀ սահմանված կարգով ստացված ապահովագրական հատուցումներից և կենսաթոշակներից Pay
State Revenue Committee
900005600433
ԵՀ նվիրատվության և օգնության կարգով ստացված գույքից և դրամական միջոցներից Pay
State Revenue Committee
900005600425
ԵՀ շահումներից ստացած եկամուտներից Pay
State Revenue Committee
900005600516
ԵՀ ոչ ռեզիդենտ հարկ. գործակալի կողմից ՀՀ քաղաքացիներին ՀՀ տարածքից դուրս վճարվող եկամուտներից Pay
State Revenue Committee
900005600458
ԵՀ քաղ.իաիրավ. պայման. կատարումից ստացված այլ եկամուտներից Pay
State Revenue Committee
900005170957
Կազմակերպություններին պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/աշվառված/ ինքնագնաց մեքենաներից և մեխանիզմներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Pay
State Revenue Committee
900005170940
Կազմակերպություններին պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/հաշվառված/ ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Pay
State Revenue Committee
900005170965
Կազմակերպություններին պատկանող`Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված /հաշվառված/լողամիջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Pay
State Revenue Committee
900005061370
Հակագնագցման տուրք-2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի N 8 հավելվածին համապատասխան վճարված Միության տուրքեր /հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր/ Pay
State Revenue Committee
900005027041
Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդ տեղադրելու համար ճանապարհային հարկ Pay
State Revenue Committee
900005330114
Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ Pay
State Revenue Committee
900005281457
Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար Pay
State Revenue Committee
900005281432
Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող ռոյալթի Pay
State Revenue Committee
900005281465
Հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար Pay
State Revenue Committee
900005241030
ՀԴՄ-ի շահագործման կանոնների խախտմամբ պայմանավորված գործունեության կասեցումը դադարեցնելու համար վճարված տուգանքներ Pay
State Revenue Committee
900005027017
ՀՀ-ում գրանցված ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար Pay
State Revenue Committee
900005027025
ՀՀ-ում գրանցված մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճարներ Pay
State Revenue Committee
900005170973
ՀՀ-ում իրացվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար Pay
State Revenue Committee
900005027058
Ճանապարհային հարկ-Այլ պետություններում գրանցված ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար Pay
State Revenue Committee
900005027033
Ճանապարհային հարկ-Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներով ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար վճար Pay
State Revenue Committee
900005000709
Միասնական մաքսային վճար-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող միասնական մաքսային վճար ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից միջազգային փոստային կամ սուրհանդակային առաքումներով կամ որպես ուղեկցող բեռ ներմուծվող ապրանքների համար/ֆիզիկական անձ/ Pay
State Revenue Committee
900005281473
ՈՒսումնասիրության լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար Pay
State Revenue Committee
900005281481
ՈՒսումնասիրության հատուկ լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար Pay
State Revenue Committee
900005024105
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
State Revenue Committee
900005017067
Ջրային ավազան վնասակար նյութեր արտանետման համար Pay
State Revenue Committee
900005017018
Ջրօգտագործման համար Pay
State Revenue Committee
900005330213
Ռադիոհաճախականության թույլտվության տրամադրման վճար Pay
State Revenue Committee
900005017026
Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար Pay
State Revenue Committee
900005020145
Ֆիզ.անձանցից գանձվող ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Pay
State Revenue Committee
900005020111
Ֆիզ.անձանցից գանձվող ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման Pay
State Revenue Committee
900005020129
Ֆիզ.անձանցից գանձվող ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Pay
State Revenue Committee
900005015012
Ֆիզ.անձանցից գանձվող մաքսատուրք-Ներմուծվող ապրանքների արժեքից Pay
State Revenue Committee
900005170932
Ֆիզիկական անձանց պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված /հաշվառված/ լողամիջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապհպանական հարկ Pay
State Revenue Committee
900005170924
Ֆիզիկական անձանց պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/հաշվառված/ ինքնագնաց մեքենաներից և մեխանիզմներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Pay
State Revenue Committee
900005170916
Ֆիզիկական անձանց պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/հաշվառված/ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Pay