Choose the appropriate payment

Show the list of payments by: type | state institutionsDuties
900035050179 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծի համապատասխան մինչև 300 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող բնակելի մակերես, այդէ թվում այգեգործական տների շինությունների թույլտվության համար Pay
900035050187 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճատարապետաշինարարական նախագծի համապատասխան՝ մինչև 20 ք/մ մակերես ունեցող օբյեկտների տեղադրման համար Pay
900035050195 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան՝ 20 ք/մ և ավելի մակերես ունեցող օբյեկտների տեղադրման համար Pay
900035050203 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման, աշխատանքներից, նախատեսվում է նաև կցակառույցների շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույց.ների հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն Pay
900035050211 Համայնքի տարածքում առևտրի համայնքային կանոններին համապատասխան հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար Pay
900035050229 Ոչ հիմնական շինության ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի կազմակերպում Pay
900035050237 Համայնքի տարածքում բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար Pay
900035050245 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման օբյեկտների 24.00-ից հետ աշխատելու թույլտվության համար Pay
900035050260 Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար Pay
900035050278 Այլ արտաքին գովազդի տեղադրելու համար Pay
900035050286 Համայնքային կանոններին համապատասխան համայնքի տարածքում թունդ ալկոհոլային արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար Pay
900035050328 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար` մասնակիցներից վճար Pay
900035050336 Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկ. հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար Pay
900035050344 «Թանկարժեք մետաղների մասինե ՀՀ օրեքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասին համապատասխան` համայնքի տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրամեծածախ առուվաճառքի թույլտվություն Pay
900035050393 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար Pay
900035050401 Համայնքի տարածքում մարդատար տաքսու ծառայություն իրականացնելու թույլտվություն Pay
900035050450 Ընտանի կենդանիների պահելու թույլտվություն Pay
Service Fees
900035000075 Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ Pay
900035050104 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Pay
900035050112 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Pay
900035050120 Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ Pay
900035050146 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Pay
900035050294 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Pay
900035050351 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Pay
900035050443 Աղբահանության վճար Pay
Fines
900035050302 Վարչական իրավախախտ.համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից վարչական պատասխ.միջոցների կիրառումից եկամուտներ Pay
Taxes
900035000034 Գույքահարկ կազմակերպություններից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Pay
900035000042 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (ֆիզիկական անձանցից) Pay
900035000059 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Pay
900035000067 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից փոխադրամիջոցների համար Pay
900035050419 Գույքահարկ կազմակերպություններից փոխադրամիջոցների համար Pay
900035050427 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (իրավաբանական անձանցից) Pay