Choose the appropriate payment

Show the list of payments by: type | state institutionsDuties
900015221089 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար` մասնակիցներից վճար Pay
900015221139 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան՝ 201-ից մինչև 500 ք/մ ընդհանուր մակերերս ունեցող օբյեկտների համար շինարարության թույլտվության համար Pay
900015221220 Այլ արտաքին գովազդի տեղադրելու համար Pay
900015221238 Համայնքի տարածքում բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար Pay
900015221246 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան՝ 501-1000 ք/մ. մակերես ունեցող օբյեկտների համար շինարարության թույլտվության համար Pay
900015221253 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար Pay
900015221261 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար Pay
900015221279 Հիմնական շինության ներսում ծխախոտի վաճառքի կազմակերպում Pay
900015221287 Ոչ հիմնական շինության ներսում ծխախոտի վաճառքի կազմակերպում Pay
900015221295 Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկ. հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար Pay
900015221303 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման օբյեկտների 24.00-ից հետ աշխատելու թույլտվության համար Pay
900015221311 Համայնքի տարածքում շինարարության ավարտը փաստագրելու համար` ՏԻՄ/տեղական ինքնակառավարման մարմին/ մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար Pay
900015221360 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծի համապատասխան մինչև 300 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող բնակելի մակերես, այդէ թվում այգեգործական տների շինությունների թույլտվության համար Pay
900015221378 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարական նախագծին համապատասխան՝ 1001 և ավելի ք/մ մակերես ունեցող օբյեկտների համար շինարարության թույլտվության համար Pay
900015221436 Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար Pay
900015221444 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման, աշխատանքների համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերես ավել կամ շենք գործառնական նշանակության փոփոխություն Pay
900015221451 Համայնքի տարածքում մարդատար տաքսու ծառայություն իրականացնելու թույլտվություն Pay
900015221527 Ընտանի կենդանիների պահելու թույլտվություն Pay
Service Fees
900015221048 Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ Pay
900015221204 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Pay
900015221519 Աղբահանության վճար Pay
Fines
900015221113 Վարչական իրավախախտ.համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից վարչական պատասխ.միջոցների կիրառումից եկամուտներ Pay
Taxes
900015221022 Գույքահարկ կազմակերպություններից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Pay
900015221097 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (ֆիզիկական անձանցից) Pay
900015221154 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Pay
900015221410 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից փոխադրամիջոցների համար Pay
900015221469 Գույքահարկ կազմակերպություններից փոխադրամիջոցների համար Pay
900015221477 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (իրավաբանական անձանցից) Pay