Choose the appropriate payment

Show the list of payments by: type | state institutionsDuties
900025312068 Համայնքի տարածքում առևտրի համայնքային կանոններին համապատասխան հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար Pay
900025312134 Ոչ հիմնական շինության ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի կազմակերպում Pay
900025312282 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծի համապատասխան մինչև 300 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող բնակելի մակերես, այդէ թվում այգեգործական տների շինությունների թույլտվության համար Pay
900025312290 Համայնքի տարածքում բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար Pay
900025312308 Համայնքի տարածքում զվարճանքի կազմակերպման օբյեկտների 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար Pay
900025312316 Այլ արտաքին գովազդի տեղադրելու համար Pay
900025312324 Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար Pay
900025312365 Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկ. հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար Pay
900025312373 Համայնքի տարածքում շինարարության ավարտը փաստագրելու համար` ՏԻՄ/տեղական ինքնակառավարման մարմին/ մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար Pay
900025312415 Ընտանի կենդանիների պահելու թույլտվություն Pay
Service Fees
900025312217 Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ Pay
900025312332 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Pay
900025312407 Աղբահանության վճար Pay
Fines
900025312340 Վարչական իրավախախտ.համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից վարչական պատասխ.միջոցների կիրառումից եկամուտներ Pay
Taxes
900025312027 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Pay
900025312035 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (ֆիզիկական անձանցից) Pay
900025312175 Գույքահարկ կազմակերպություններից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Pay
900025312274 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից փոխադրամիջոցների համար Pay
900025312381 Գույքահարկ կազմակերպություններից փոխադրամիջոցների համար Pay
900025312399 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (իրավաբանական անձանցից) Pay