ՀՀ դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից մատուցվող ծառայություններ


ՄԱՍ 1. ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ, ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴրույքաչափ
1.1 1.1 Կենսաչափական անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 65000դրամ $166 €153 £0 ₽14000
1.2 1.2 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն կենսաչափական անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 30000դրամ $76 €71 £0 ₽6500
1.3 1.3 Անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 65000դրամ $166 €153 £0 ₽14000
1.4 1.4 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 30000դրամ $76 €71 £0 ₽6500
1.5 1.5 ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար 20000դրամ $51 €47 £0 ₽4500
2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԴրույքաչափ
2.1 2.1 ՀՀ այցելության մուտքի վիզա (մինչև 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 3000դրամ $8 €7 £0 ₽800
2.2 2.2 ՀՀ այցելության մուտքի վիզա (մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 15000դրամ $38 €35 £0 ₽3500
2.3 2.3 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի վիզա (մինչև 60 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչև վեց ամիս վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 20000դրամ $51 €47 £0 ₽4500
2.4 2.4 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի վիզա (մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչև մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 40000դրամ $102 €94 £0 ₽9000
2.7 2.7 ՀՀ մեկ մուտքի տարանցիկ վիզա տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
2.8 2.8 ՀՀ բազմակի մուտքի տարանցիկ վիզա (մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 18000դրամ $46 €42 £0 ₽4000
3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԴրույքաչափ
3.2 3.2 Ամուսնության մեջ չգտնվող մորից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 5000դրամ $13 €12 £0 ₽1200
3.3 3.3 Ամուսնության մեջ գտնվող ծնողներից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 20000դրամ $51 €47 £0 ₽4500
3.4 3.4 Ամուսնության, հայրության որոշման կամ որդեգրման պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 25000դրամ $64 €59 £0 ₽5500
3.5 3.5 Ամուսինների համատեղ դիմումի կամ դատական կարգով ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 120000դրամ $306 €283 £0 ₽26000
3.6 3.6 Սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչված կամ երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկված անձի հետ ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 20000դրամ $51 €47 £0 ₽4500
3.7 3.7 Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոփոխության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 45000դրամ $115 €106 £0 ₽10000
3.8 3.8 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում ուղղումներ կամ փոփոխություններ կատարելու համար 30000դրամ $76 €71 £0 ₽6500
3.9 3.9 Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումը վերականգնելու համար, ներառյալ՝ համապատասխան վկայական տալը 45000դրամ $115 €106 £0 ₽10000
4. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԴրույքաչափ
4.1 4.1 Անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացման համար 30000դրամ $76 €71 £0 ₽6500
4.2 4.2 Այլ լիազորագրերի վավերացման համար 15000դրամ $38 €35 £0 ₽3500
4.3 4.3 Պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար 25000դրամ $64 €59 £0 ₽5500
4.4 4.4 Փաստաթղթերի պատճենների և փաստաթղթերից քաղվածքների հաստատման յուրաքանչյուր էջի համար 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
4.5 4.5 Փաստաթղթերի` օտար լեզվից հայերեն թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
4.6 4.6 Փաստաթղթերի (բացառությամբ անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների)` հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 15000դրամ $38 €35 £0 ₽3500
4.7 4.7 Անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների` հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 7000դրամ $18 €17 £0 ₽1500
4.8 4.8 Քաղաքացու ողջ լինելու, որոշակի վայրում գտնվելու և այլ տեղեկանքների ձևակերպման և հաստատման համար 15000դրամ $38 €35 £0 ₽3500
4.9 4.9 Ստորագրության իսկության վավերացման համար 7000դրամ $18 €17 £0 ₽1500
4.10 4.10 Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար 15000դրամ $38 €35 £0 ₽3500
4.11 4.11 Կտակների վավերացման համար 15000դրամ $38 €35 £0 ₽3500
4.12 4.12 Ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու համար 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
4.13 4.13 Ի պահ ընդունված փաստաթղթերը պահպանելու համար` ամսական 5000դրամ $13 €12 £0 ₽1200
4.14 4.14 Ի պահ ընդունված դրամը, արժեթղթերը և այլ արժեքները պահպանելու համար` ամսական 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
4.15 4.15 Այլ նոտարական ծառայությունների համար 7000դրամ $18 €17 £0 ₽1500
5. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԴրույքաչափ
5.1 5.1 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար` ֆիզիկական անձանցից 5000դրամ $13 €12 £0 ₽1200
5.2 5.2 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար` իրավաբանական անձանցից 15000դրամ $38 €35 £0 ₽3500
6. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԴրույքաչափ
6.1 6.1 ՀՀ-ում դատվածության եւ հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000դրամ $64 €59 £0 ₽5500
6.2 6.2 Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000դրամ $64 €59 £0 ₽5500
6.3 6.3 Քաղաքացիության մասին տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000դրամ $64 €59 £0 ₽5500
6.4 6.4 Հարցման հիման վրա ձեւակերպվող այլ տեղեկանքներ 25000դրամ $64 €59 £0 ₽5500
6.5 6.5 Քաղաքացու կողմից ներկայացված կամ դիվանագիտական ներկայացուցչության արխիվում պահվող փաստաթղթերի, ինչպես նաեւ իրավական ակտերի հիման վրա ձեւակերպվող տեղեկանքներ 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
6.6 6.6 Առանց հարցման այլ տեղեկանքներ ձեւակերպելու համար 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
6.8 6.8 Փաստաթղթեր պահանջելու եւ դրանք դիմողին հանձնելու համար 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
7. ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴրույքաչափ
7.1 7.1 Այլ ծառայությունների համար 10000դրամ $25 €24 £0 ₽2200
7.2 7.2 Տեսակապով դիմողի ինքնությունը պարզելու միջոցով ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 90000դրամ $207 €196 £0 ₽14000
7.3 7.3 Տեսակապով դիմողի ինքնությունը պարզելու միջոցով ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար 45000դրամ $115 €106 £106 ₽10000
ՄԱՍ 2. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼԸ
8.1 8.1 ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար 1000դրամ $3 €2 £0 ₽300
8.2 8.2 ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար 25000դրամ $64 €59 £0 ₽5500
ՄԱՍ 3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐՎՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ՈՐՈՇԱԿԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
9.1 9.1 ՀՀ-ում հատուկ կացության կարգավիճակ, հատուկ անձնագիր տալու, ինչպես նաև հաշվառելու համար 150000դրամ $382 €354 £0 ₽32500
9.2 9.2 Կորցրածի փոխարեն նոր ՀՀ հատուկ անձնագիր տալու համար 75000դրամ $191 €177 £0 ₽16500