ՀՀ դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից մատուցվող ծառայություններ


ՄԱՍ 1. ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ, ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴրույքաչափ
1.1 ՀՀ քաղաքացու կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 65000դրամ $149 €141 £0 ₽10100
1.2 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 30000դրամ $69 €65 £0 ₽4700
1.3 Օտարերկրյա պետություններում վավերական ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 65000դրամ $149 €141 £0 ₽10100
1.4 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն օտարերկրյա պետություններում վավերական անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 30000դրամ $69 €65 £0 ₽4700
1.6 Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետը մինչև երկու տարի ժամկետով երկարաձգելու համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
1.7 Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետը երկու տարուց ավելի ժամկետով երկարաձգելու համար 20000դրամ $46 €43 £0 ₽3100
1.8 ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար՝ անձնագրի կորստյան դեպքում, եթե առկա չէ ՀՀ քաղաքացու ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթուղթ 30000դրամ $69 €65 £0 ₽4700
1.9 Ժամկետանց կամ այլ պատճառով օգտագործման համար ոչ պիտանի անձնագրի կամ ՀՀ քաղաքացու ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթղթի հիմքով ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԴրույքաչափ
2.1 ՀՀ այցելության մուտքի արտոնագիր (մինչև 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 3000դրամ $7 €7 £0 ₽500
2.2 ՀՀ այցելության մուտքի արտոնագիր (մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 15000դրամ $34 €33 £0 ₽2400
2.3 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր (մինչև 60 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչև վեց ամիս վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 20000դրամ $46 €43 £0 ₽3100
2.4 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր (մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչև մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 40000դրամ $92 €87 £0 ₽6200
2.7 ՀՀ մեկ մուտքի տարանցիկ արտոնագիր տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
2.8 ՀՀ բազմակի մուտքի տարանցիկ արտոնագիր (մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 18000դրամ $41 €39 £0 ₽2800
3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԴրույքաչափ
3.2 Ամուսնության մեջ չգտնվող մորից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 5000դրամ $11 €11 £0 ₽800
3.3 Ամուսնության մեջ գտնվող ծնողներից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 20000դրամ $46 €43 £0 ₽3100
3.4 Ամուսնության, հայրության որոշման կամ որդեգրման պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 25000դրամ $57 €54 £0 ₽3900
3.5 Ամուսինների համատեղ դիմումի կամ դատական կարգով ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 120000դրամ $276 €261 £0 ₽18500
3.6 Սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչված կամ երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկված անձի հետ ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 20000դրամ $46 €43 £0 ₽3100
3.7 Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոփոխության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 45000դրամ $103 €98 £0 ₽7000
3.8 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում ուղղումներ կամ փոփոխություններ կատարելու համար 30000դրամ $69 €65 £0 ₽4700
3.9 Հյուպատոսական հիմնարկում պահվող ՔԿԱԳ ակտերի հիման վրա կրկնակի վկայական տալու համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
4. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԴրույքաչափ
4.1 Անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացման համար 30000դրամ $69 €65 £0 ₽4700
4.2 Այլ լիազորագրերի վավերացման համար 15000դրամ $34 €33 £0 ₽2400
4.3 Պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար 25000դրամ $57 €54 £0 ₽3900
4.4 Փաստաթղթերի պատճենների և փաստաթղթերից քաղվածքների հաստատման յուրաքանչյուր էջի համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
4.5 Փաստաթղթերի` օտար լեզվից հայերեն թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
4.6 Փաստաթղթերի (բացառությամբ անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների)` հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 15000դրամ $34 €33 £0 ₽2400
4.7 Անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների` հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 7000դրամ $16 €15 £0 ₽1100
4.8 Քաղաքացու ողջ լինելու, որոշակի վայրում գտնվելու և այլ տեղեկանքների ձևակերպման և հաստատման համար 15000դրամ $34 €33 £0 ₽2400
4.9 Ստորագրության իսկության վավերացման համար 7000դրամ $16 €15 £0 ₽1100
4.10 Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար 15000դրամ $34 €33 £0 ₽2400
4.11 Կտակների վավերացման համար 15000դրամ $34 €33 £0 ₽2400
4.12 Ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
4.13 Ի պահ ընդունված փաստաթղթերը պահպանելու համար` ամսական 5000դրամ $11 €11 £0 ₽800
4.14 Ի պահ ընդունված դրամը, արժեթղթերը և այլ արժեքները պահպանելու համար` ամսական 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
4.15 Այլ նոտարական ծառայությունների համար 7000դրամ $16 €15 £0 ₽1100
5. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԴրույքաչափ
5.1 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար` ֆիզիկական անձանցից 5000դրամ $11 €11 £0 ₽800
5.2 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար` իրավաբանական անձանցից 15000դրամ $34 €33 £0 ₽2400
6. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԴրույքաչափ
6.1 ՀՀ-ում դատվածության եւ հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000դրամ $57 €54 £0 ₽3900
6.2 Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000դրամ $57 €54 £0 ₽3900
6.3 Քաղաքացիության մասին տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000դրամ $57 €54 £0 ₽3900
6.4 Հարցման հիման վրա ձեւակերպվող այլ տեղեկանքներ 25000դրամ $57 €54 £0 ₽3900
6.5 Քաղաքացու կողմից ներկայացված կամ դիվանագիտական ներկայացուցչության արխիվում պահվող փաստաթղթերի, ինչպես նաեւ իրավական ակտերի հիման վրա ձեւակերպվող տեղեկանքներ 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
6.6 Առանց հարցման այլ տեղեկանքներ ձեւակերպելու համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
6.8 Փաստաթղթեր պահանջելու եւ դրանք դիմողին հանձնելու համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
7. ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴրույքաչափ
7.1 Այլ ծառայությունների համար 10000դրամ $23 €22 £0 ₽1600
ՄԱՍ 2. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼԸ
8.1 ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար 1000դրամ $2 €2 £0 ₽200
8.2 ՀՀ քաղաքացիությունը փոխելու համար 25000դրամ $57 €54 £0 ₽3900
ՄԱՍ 3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐՎՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ՈՐՈՇԱԿԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
9.1 ՀՀ-ում հատուկ կացության կարգավիճակ, հատուկ անձնագիր տալու, ինչպես նաև հաշվառելու համար 150000դրամ $345 €326 £0 ₽23200
9.2 Կորցրածի փոխարեն նոր ՀՀ հատուկ անձնագիր տալու համար 75000դրամ $172 €163 £0 ₽11600