ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող ծառայություններ

Ընտրեք համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկըՀարգելի գործածող, հյուպատոսական ծառայությունների համար վճարում կատարելու համար նշեք համապատասխան հյուպատոսությունը:
Ամերիկա (ռեգիոն № 1)
Եվրոպա (ռեգիոն № 2)
ԱՊՀ տարածաշրջան (ռեգիոն № 3)
Սահմանակից պետություններ (ռեգիոն № 4)
Մերձավոր Արևելք (ռեգիոն № 5)
Ասիա (ռեգիոն № 6)
Աֆրիկա (ռեգիոն № 7)