ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող ծառայություններ

Ընտրեք համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը



Հարգելի գործածող, հյուպատոսական ծառայությունների համար վճարում կատարելու համար նշեք համապատասխան հյուպատոսությունը:




Ամերիկա (ռեգիոն № 1)




Եվրոպա (ռեգիոն № 2)




ԱՊՀ տարածաշրջան (ռեգիոն № 3)




Սահմանակից պետություններ (ռեգիոն № 4)




Մերձավոր Արևելք (ռեգիոն № 5)




Ասիա (ռեգիոն № 6)




Աֆրիկա (ռեգիոն № 7)