Ընտրեք համապատասխան վճարումըԵրևանի քաղաքապետարան
Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոխման համար, ներառյալ` վկայական տալը Վճարել
Ամուսնալուծության գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը Վճարել
Ամուսնության գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը Վճարել
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Վճարել
Հայրություն (մայրություն) ճանաչելու համար Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանք տալու համար Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին վկայականների կրկնօրինակը տալու Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք ստանալու ծանուցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղարկելու համար Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները վերականգնելու համար, ներառյալ` վկայականներ տալը Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների փոփոխություն, լրացում և ուղղում կատարելու համար, ներառյալ` վկայական տալը Վճարել
Օտարերկրյա պետություններից քաղաքացիների դիմումի համաձայն` նրանց վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք ստանալու համար Վճարել
Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից երեխայի որդեգրում գրանցելու համար Վճարել