Choose the appropriate paymentYerevan municipality
Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոխման համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Ամուսնալուծության գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Pay
Հայրություն (մայրություն) ճանաչելու համար Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին վկայականների կրկնօրինակը տալու Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք ստանալու ծանուցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղարկելու համար Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները վերականգնելու համար, ներառյալ` վկայականներ տալը Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների փոփոխություն, լրացում և ուղղում կատարելու համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay