Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱրտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Ջրային փոխադրամիջոցները, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Վճարել
Ջրային փոխադրամիջոցների գրանցման համար Վճարել
Գյուղատնտեսության նախարարություն
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր տալու համար Վճարել
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների տարեկան տեխնիկական զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաները գրանցելու, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների գրանցման և պետական համարանիշներ տալու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների կորցրած պետական համարանիշը վերականգնելու համար Վճարել
Վարորդական իրավունքի վկայական և կորցրած վկայականի կրկնօրինակը տալու համար/Գյուղատնտեսության նախարարություն Վճարել
ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն
Ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու և կորցրածը վերականգնելու համար
Այլ գործողություններ
Վճարել
Ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր (գրանցման վկայական) և կորցրած տեխնիկական անձնագրի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակ տալու համար ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր (գրանցման վկայական) տալու համար/ՆԳՆ Վճարել
Վարորդական իրավունքի վկայական և կորցրած վկայականի կրկնօրինակը տալու համար Վճարել
Տարանցիկ համարանիշ տալու համար Վճարել
Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար շարժական գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների) գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար Վճարել
Մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների և կիսակցորդների պետական համարանիշ տալու մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների և կիսակցորդների հաշվառման համարանիշ տալու համարև կորցրածը վերականգնելու համար Վճարել
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար Վճարել
Տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների գրանցման համար Վճարել
Թվային տախոգրաֆի վարորդի, կազմակերպության և արհեստանոցի քարտերը տալու համար Վճարել