Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱրտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Ջրային փոխադրամիջոցները, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Վճարել
Ջրային փոխադրամիջոցների գրանցման համար Վճարել
Գյուղատնտեսության նախարարություն
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների տարեկան տեխնիկական զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար Վճարել
ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար Վճարել
Տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների գրանցման համար Վճարել
Թվային տախոգրաֆի վարորդի, կազմակերպության և արհեստանոցի քարտերը տալու համար Վճարել