Choose the appropriate paymentMinistry of Agriculture
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար Pay
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների տարեկան տեխնիկական զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար Pay
Ministry of Emergency Situations
Ջրային փոխադրամիջոցները, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Pay
Ջրային փոխադրամիջոցների գրանցման համար Pay
Ministry of Transport and Communication
Թվային տախոգրաֆի վարորդի, կազմակերպության և արհեստանոցի քարտերը տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար Pay
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների գրանցման համար Pay