Choose the appropriate paymentMinistry of Agriculture
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր տալու համար Pay
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար Pay
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների տարեկան տեխնիկական զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար Pay
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաները գրանցելու, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Pay
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների գրանցման և պետական համարանիշներ տալու համար Pay
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների կորցրած պետական համարանիշը վերականգնելու համար Pay
Վարորդական իրավունքի վկայական և կորցրած վկայականի կրկնօրինակը տալու համար/Գյուղատնտեսության նախարարություն Pay
Ministry of Emergency Situations
Ջրային փոխադրամիջոցները, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Pay
Ջրային փոխադրամիջոցների գրանցման համար Pay
Ministry of Transport and Communication
Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների գրանցման համար Pay
Թվային տախոգրաֆի վարորդի, կազմակերպության և արհեստանոցի քարտերը տալու համար Pay
Republic of Armenia Police
Ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու և կորցրածը վերականգնելու համար
Other actions
Pay
Ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր (գրանցման վկայական) և կորցրած տեխնիկական անձնագրի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակ տալու համար ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր (գրանցման վկայական) տալու համար/ՆԳՆ Pay
State duty for the driver’s license issuance and the replacement of the lost license. Pay
Տարանցիկ համարանիշ տալու համար Pay
Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար շարժական գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների) գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար Pay
Մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների և կիսակցորդների պետական համարանիշ տալու մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների և կիսակցորդների հաշվառման համարանիշ տալու համարև կորցրածը վերականգնելու համար Pay
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար Pay