Լրացրեք վճարման պայմաններըԻ պահ ընդունված դրամը, արժեթղթերը և այլ արժեքները պահպանելու համար` ամսական
Արտաքին գործերի նախարարություն
900005016069456
Եթովպիա (Ադիս Աբեբա)
Լրացրեք հայերեն լեզվով այն անձի անուն ազգանունը, ում համար կատարվում է համապատասխան վճարումը:
Լրացրեք էլ. փոստի հասցեն, որի վրա ցանկանում եք ստանալ վճարման անդորրագիրը (ներառյալ 20-նիշանոց ծածկագիրը):
Տվյալ գործարքի համար վճարվող գումարի չափը տարադրամով:
USD

Տվյալ գումարը քարտապանից գանձվում է սպասարկող բանկի կողմից, որպես ծառայության մատուցման միջնորդավճար:
USD

Վճարման եղանակ