Choose the appropriate paymentMinistry of Economy
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝արտոնագիր տալու համար Pay
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝արտոնագրի կրկնակը տալու համար Pay
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝բույսի սորտի հայտ ներկայացնելու համար Pay
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝բույսի սորտի նկարագրության հրապարակման համար` հինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Pay
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝լիցենզիոն պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի Pay
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝լիցենզիոն պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար) Pay
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝Կոնվենցիայով` առաջնություն խնդրարկելու համար Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ստանալու համար Pay
Դեղերի, դեղագործական արտադրանքի, բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի և տեխնիկայի պետական գրանցման համար Pay
Ministry of Justice
Սնանկության կառավարիչի հաշվառման համար Pay
Սնանկության կառավարիչի որակավորման ստուգման համար Pay
«Սնանկության մասին» օրենքով նախատոսված հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով սպասարկման համար/յուրաքանչյուր տարվա համար/ Pay
ՀՀ Սահմանադրական դատարան
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար/պետական տուրք Pay
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն ծառայություն
Աշխատանքային գործունեության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տրամադրելու, ժամանակավոր կացության կարգավիճակի ժամկետը երկարաձգելու, ժամանակավոր կացության կարգավիճակի քարտը վերականգնելու համար Pay