Ընտրեք համապատասխան վճարումըՊետական եկամուտների կոմիտե
ԵԱՏՄ մաքսատուրք-2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի N 5 հավելվածին համապատասխան վճարված ներմուծման մաքսատորքեր /համարժեք այլ տուրքեր, հարկեր և հավաքագրումներ/ Վճարել
Միասնական մաքսային վճար-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող միասնական մաքսային վճար ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից միջազգային փոստային կամ սուրհանդակային առաքումներով կամ որպես ուղեկցող բեռ ներմուծվող ապրանքների համար/ֆիզիկական անձ/ Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող գարեջուր Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող սիգար,սիգարելա,սիգարետ Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարկիչներ Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող նավթային գազեր և այլ ածխաջրածիններ Վճարել
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող խաղողի և այլ գինիներ Վճարել
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող փրփրուն գինիներ Վճարել
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող վերմուտ և այլ գինիներ Վճարել
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող խմորման ենթ.այլ ըմպելիք Վճարել
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող էթիլային սպիրտ Վճարել
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող սպիրտային խմիչքներ Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող խաղողի գինու թորումից ստացված թրմեր,կոնյակ Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող օղի Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող լիկյորներ /2208 70/, մրգօղիներ Վճարել
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման Վճարել
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Վճարել
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման Վճարել
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Վճարել
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ բենզինի ներմուծման համար Վճարել
ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ դիզվառելիքի ներմուծման համար Վճարել
Ֆիզ.անձանցից գանձվող մաքսատուրք-Ներմուծվող ապրանքների արժեքից Վճարել
Բնապահպանական հարկ-Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութեր արտանետելու համար Վճարել
Բնապահպանական հարկ-ՀՀ ներմուծվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար Վճարել
Ֆիզ.անձանցից գանձվող ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման Վճարել
Ֆիզ.անձանցից գանձվող ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Վճարել
Ֆիզ.անձանցից գանձվող ԱԱՀ-ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման Վճարել
Ճանապարհային հարկ-Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներով ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար վճար Վճարել
Ճանապարհային հարկ-Այլ պետություններում գրանցված ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար Վճարել
Ակցիզային հարկ- ներմուծվող բենզին Վճարել
Ակցիզային հարկ-ներմուծվող դիզվառելիք Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող շամպայնի համար Վճարել
Ակցիզային հարկ-Ներմուծվող շարժիչային յուղեր Վճարել
Հակագնագցման տուրք-2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի N 8 հավելվածին համապատասխան վճարված Միության տուրքեր /հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր/ Վճարել
Դրոշմապիտակի ձեռքբերման-<Առևտրի և ծառայությունների մասին> ՀՀ օրենքով սահմանված դրոշմապիտակների ձեռք բերման վճարներ> /մաքսային մարմիններ/ Վճարել