Ընտրեք համապատասխան վճարումըՊետական եկամուտների կոմիտե
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոկանգառների գործունեության համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոկանգառների գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ ետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնաբուժական գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնաբուժական գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնատեխնիկական գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնատեխնիկական գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն Վճարել
Արտոնագրային վճար ԱՁ Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն Վճարել