Ընտրեք համապատասխան վճարումըՊետական եկամուտների կոմիտե
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար ՀՀ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Բենզինի եվ դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով հաղերի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար ՀՀում արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Բենզինի եվ դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով հաղերի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Վճարել
Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Վճարել