Ընտրեք համապատասխան վճարումըՊետական եկամուտների կոմիտե
Շրջանառության հարկ Ի/Ա առևտրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ ԱՁ առևտրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ Ի/Ա արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ ԱՁ-երի արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ ռոյալթիներից Վճարել
Շրջանառության հարկ տոկոսներից Վճարել
Շրջանառության հարկ ակտիվների օտարումից ստացված եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ նոտարական գործունեությունից ստացված եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ Ի/Ա այլ գործունեության տեսակներից ստացված եկամուտներից Վճարել
Շրջանառության հարկ ԱՁ այլ գործունեության տեսակներից ստացված եկամուտներից Վճարել