Լրացրեք վճարման պայմաններըՖիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կողմից նշված ենթահաշվին փոխանցված դրամական միջոցներն անհատույց հանձնվում են Հայաստանի Հանրապետության սեփականությանը՝ որպես նվիրատվություն: Համապատասխան դրամական միջոցները նշված ենթահաշվին հաշվեգրման պահից նվիրատվության գործարքը համարվում է կնքված, իսկ դրամական միջոցները՝ նվիրառուին հանձնված:
Նվիրատվության գումարները ուղղվելու են բացառապես Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց աջակցությանը:

Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց աջակցության համար տրամադրվող նվիրատվություն
Ֆինանսների նախարարություն
900005002762Լրացրեք շահառուի հանրային ծառայության համարը (նախկին սոց. քարտի համար):
Լրացրեք հայերեն լեզվով այն անձի անուն ազգանունը, ում համար կատարվում է համապատասխան վճարումը:
Լրացրեք էլ. փոստի հասցեն, որի վրա ցանկանում եք ստանալ վճարման անդորրագիրը (ներառյալ 20-նիշանոց ծածկագիրը):
Տվյալ գործարքի համար վճարվող գումարի չափը ՀՀ դրամով:
ՀՀԴ

Տվյալ գումարը քարտապանից գանձվում է նշված վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից, որպես ծառայության մատուցման միջնորդավճար:
ՀՀԴ

Վճարման եղանակ