Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱրդարադատության նախարարություն
Փաստաթղթերի վրա ապոստիլ դնելու համար: Վճարել
Արտաքին գործերի նախարարություն
Փաստաթղթերն ապոստիլով հաստատելու կամ հյուպատոսական վավերացման համար Վճարել