Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱրդարադատության նախարարություն
Ամուսնացող անձանց ցանկությամբ ամուսնության պետական գրանցում ոչ աշխատանքային օրերին, ոչ աշխատանքային ժամերին (18.00-20.00) Վճարել
Ամուսնացող անձանց ցանկությամբ ամուսնության պետական գրանցում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից դուրս Վճարել
Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոխման եզրակացության հաստատում կամ մերժում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոխման եզրակացության հաստատում կամ մերժում հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոխման եզրակացության հաստատում կամ մերժում տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Ընտանեկան կարգավիճակի մասին երկլեզու տեղեկանքի տրամադրում(հայերեն/անգլերեն կամ հայերեն/ռուսերեն) Վճարել
Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի էլեկտրոնային կամ թղթային տրամադրում՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Վճարել
Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի էլեկտրոնային կամ թղթային տրամադրում՝ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում Վճարել
Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի էլեկտրոնային կամ թղթային տրամադրում՝չորսից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Վճարել
Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված ՀՀ մշտական բնակության վայր չունեցող (չունեցած)ՀՀ քաղաքացիների վերաբերյալ Վճարել
Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների՝ միմյանց կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման մասին թույլտվության տրամադրում`երեքից-հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում. օրը որոշվում է դիմողների ցանկությամբ Վճարել
Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների՝ միմյանց կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման մասին թույլտվության տրամադրում`մեկից-երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում.օրը որոշվում է դիմողների ցանկությամբ Վճարել
Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների՝ միմյանց կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման մասին թույլտվության տրամադրում՝յոթերորդ աշխատանքային օրը Վճարել
Փաստաթղթերի պատճենահանումը և պատճենների տրամադրումը նույն պահին՝ հինգից-տասը էջ Վճարել
Փաստաթղթերի պատճենահանումը և պատճենների տրամադրումը նույն պահին՝ մինչև հինգ էջ Վճարել
Փաստաթղթերի պատճենահանումը և պատճենների տրամադրումը նույն պահին՝տասից ավելի էջերի դեպքում՝ յուրաքանչյուր էջը Վճարել
Փաստաթղթի վրա ապոստիլ դնելը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Փաստաթղթի վրա երկլեզու ապոստիլ դնելը (հայերեն/անգլերեն) Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի տրամադրում`երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի տրամադրում`չորսից-հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման վկայականի կրկնօրինակի տրամադրում`երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման վկայականի կրկնօրինակի տրամադրում`չորսից-հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի տարածքում ամուսնությունների հանդիսավոր գրանցում Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղման, փոփոխման, լրացման եզրակացության հաստատում կամ մերժում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղման, փոփոխման, լրացման եզրակացության հաստատում կամ մերժում հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղման, փոփոխման, լրացման եզրակացության հաստատում կամ մերժում տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերականգնման եզրակացության հաստատում կամ մերժում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերականգնման եզրակացության հաստատում կամ մերժում հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել
Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերականգնման եզրակացության հաստատում կամ մերժում տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարել