Լրացրեք վճարման պայմանները1.4 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար
Արտաքին գործերի նախարարություն
900005016069427
ԴՈՆԻ ՌՈՍՏՈՎ (ՌԴ)
Լրացրեք հայերեն լեզվով այն անձի անուն ազգանունը, ում համար կատարվում է համապատասխան վճարումը:
Լրացրեք էլ. փոստի հասցեն, որի վրա ցանկանում եք ստանալ վճարման անդորրագիրը (ներառյալ 20-նիշանոց ծածկագիրը):
Տվյալ գործարքի համար վճարվող գումարի չափը տարադրամով:
RUB

Տվյալ գումարը քարտապանից գանձվում է սպասարկող բանկի կողմից, որպես ծառայության մատուցման միջնորդավճար:
RUB

Վճարման եղանակ