Լրացրեք վճարման պայմանները2.1 ՀՀ այցելության մուտքի վիզա (մինչև 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք
Արտաքին գործերի նախարարություն
900005016069414
ԼՈՆԴՈՆ (Մեծ Բրիտանիա)
Լրացրեք հայերեն լեզվով այն անձի անուն ազգանունը, ում համար կատարվում է համապատասխան վճարումը:
Լրացրեք էլ. փոստի հասցեն, որի վրա ցանկանում եք ստանալ վճարման անդորրագիրը (ներառյալ 20-նիշանոց ծածկագիրը):
Տվյալ գործարքի համար վճարվող գումարի չափը տարադրամով:
EUR

Տվյալ գումարը քարտապանից գանձվում է սպասարկող բանկի կողմից, որպես ծառայության մատուցման միջնորդավճար:
EUR

Վճարման եղանակ