Choose the appropriate paymentCentral Bank of Armenia
Փաստաթղթերի տրամադրման համար քննություն հանձնելու համար/Արժեթղթերի հանձնաժողով Pay
Ապահովագրական գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթի տրամադրման յուրաքանչյուր քննություն ընդունելու համար Pay
Ministry of Agriculture
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայական տալու համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Pay
Ministry of Economy
Փորձարկում կատարելու վկայագիր տալու համար Pay
ՀՀ-ում թանկարժեք մետաղների զտարկողի և հարգորոշողի ու հարգադրոշմողի որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար Pay
Ministry of Finance
Աուդիտորի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Pay
Republic of Armenia Police
Պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (բացի բժշկական և դեղագործական, արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության լիցեզավորման և արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման համար քննությունների) Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
Անշարժ գույքի բնագավառում մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Pay
Անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորումը հաստատող վկայական տալու համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար Pay
State Revenue Committee
Մաքսային միջնորդի (բրոքերի) մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Pay