Choose the appropriate paymentArmenian Nuclear Regulatory Authority
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ` միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե Pay
Central Bank of Armenia
Ապահովագրության օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Agriculture
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Economy
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ/էկոնոմիկա Pay
Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար օրենքով սահմանված պահանջները, պայմանները խախտելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Թանկարժեք մետաղներ զտարկելու, բանկային ոսկու, ստանդարտացված ձուլակտորներ արտադրելու համար օրենքով սահմանված պահանջները, պայմանները խախտելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Ministry of Emergency Situations
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տեխնիկական անվտանգության կանոնների և նորմերի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Energy and Natural Resources
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ընդերքօգտագործման օրենսդրության խախտումների համար տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Finance
«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի կանոնները խախտելու համար կիրառվող տուգանքներ Pay
«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Health of the Republic of Armenia
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Justice
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Ministry of Labor and Social Affairs
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Ministry of Nature Protection
Բնապահպանական մարմինների կողմից կիրառվող տուգանքներ Pay
Ministry of Territorial Administration
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Transport and Communication
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Ministry of Urban Development
Քաղաքաշինության տեսչության կողմից կիրառվող պատժամիջոցներ Pay
National commission on television and radio
Իրավախախտումների համար կիրառվող վարչական տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
National Statistical Service of Republic of Armenia
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Prosecutor General's Office of the Republic of Armenia
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Public Services Regulatory commission of the republic of Armenia
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Republic of Armenia Police
Դիմակ կրելու ռեժիմի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Pay
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
State Commission for the Protection of Economic Competition of the Republic of Armenia
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի կողմից կիրառվող տուգանքներ Pay
State Committee for Water Management of theMinistry of Territorial Administration
Ջրամատակարարման և ջրօգտագործման ոլորտում կիրառվող վարչական տուգանքներ Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
Գեոդեզիայի և քարտեզագրության, հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառում հայտնաբերված խախտումների նկատմամբ վարչական տույժեր Pay
Վարչական օրենսգրքով սահմանված տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
State Food Security Service of the Ministry of Agriculture
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
State Revenue Committee
ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող այլ վարչական տուգանքներ Pay
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Pay
Դրամարկղային գործառնությունների մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Pay
ՀԴՄ-ի շահագործման կանոնների խախտմամբ պայմանավորված գործունեության կասեցումը դադարեցնելու համար վճարված տուգանքներ Pay
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արարատյան տարածքային մաքսատուն Pay
State Social Insurance Service of the Ministry of Labor and Social Affairs
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Pay
Yerevan municipality
Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ Pay
Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից Pay
Համայնքի բյուջեի մուտքեր այլ իրավախախտումների համար տուգանքներից և պատժամիջոցներից Pay
Ավտոկայանատեղի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով վարչական տուգանք Pay